Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 23:48:21
Powrót do projektu

Usprawnienie ruchu pieszego, nowe drzewa

status: Zgłoszony


Projekt zakłada:

– Usprawnienia dla pieszych: poszerzenie, zapewnienie ciągłości oraz zagwarantowania całej szerokości chodnika dla pieszych tam, gdzie teraz mają problem z przejściem (Białobrzeska 9–11, Geodetów 12–Grójecka 124, Urbanistów 4, Urbanistów 10).

– Ochronę zieleni, tj. trawników i korzeni drzew, przed niszczeniem (Białobrzeska, Bobrowskiego, Geodetów) oraz uzupełnienie żywopłotu (Grójecka 124).

– Nasadzenia nowych drzew (Architektów, Geodetów, Urbanistów).

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9695744514465339695744514465
szerokość geograficzna: 52.206475818027172064758180272

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

Kwartał pomiędzy ulicami: Opaczewską, Grójecką, Korotyńskiego, Urbanistów, Białobrzeską.

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • Wszyscy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Chodniki, zieleń miejska – dostępne bez ograniczeń.


Pełny opis projektu

Piesi będą mieli wygodniejsze przejście chodnikami, trawniki i korzenie drzew zostaną zabezpieczone przed niszczeniem, zostaną zasadzone drzewa w nowych miejscach:1) Wąski chodnik między Grójecką 124 a Geodetów 12 (wzdłuż uliczki): poszerzenie o pół metra, zabezpieczenie słupkami (wzdłuż ogrodzenia słupki wąskie jak przy Geodetów 12; przy stacji RWE składane).2) Zabezpieczenie korzeni drzew i trawników słupkami wzdłuż krawężnika:

– po bokach wlotu drogi wewnętrznej prowadzącej między Białobrzeską 3 i 5 (bit.ly/szcz-piesz2a),

– jw., między Białobrzeską 7 i 9 (bit.ly/szcz-piesz2b),

– drzewa przy Bobrowskiego 10 (bit.ly/szcz-piesz2c)3) Architektów/Geodetów (przy garażach): zabezpieczenie trawnika barierkami. Usunięcie starych płyt z obrzeża. Zrekultywowanie terenu, zasadzenie krzewów (bit.ly/szcz-piesz3).4) Montaż separatorów (ograniczników) parkingowych na miejscach postojowych przy chodniku wzdłuż Architektów 10–Dickensa 19).

**Chodnik ma 135 cm szerokości (http://bit.ly/szcz-piesz4). Auta często są zaparkowane kołami do samego krawężnika, a najeżdżanie na chodnik maską pojazdu powoduje, że na chodniku zostaje mniej niż metr. Żeby ułatwić kierowcom parkowanie, a pieszym zagwarantować całą szerokość chodnika, zostaną zamontowane na jezdni separatory w odległości min. 50 cm od krawężnika. (Nie wpływa to na liczbę miejsc postojowych).5) Jw. na jezdni drogi wewnętrznej wzdłuż Urbanistów 4 (i dalej, w kierunku pawilonu), gdzie także chodnik ma 135 cm.6) Białobrzeska 9, 9A, 11: (a) Połączenie chodnika przedzielonego drogą wewnętrzną (podniesienie jej do poziomu chodnika) – połączenie chodnika ułatwi przejście wszystkim i zwiększy bezpieczeństwo poprzez spowolnienie aut wyjeżdżających zbyt szybko zza budynku. (b) Postawienie słupków uniemożliwiających wjazd na chodnik przy Białobrzeskiej 9A – słupki uwolnią chodnik dla pieszych, obecnie często tak zastawiony, że nie można przejść z wózkiemumożliwią swobodne przejście pieszym.7) Nasadzenia drzew (po dwa):

– między Urbanistów 4 i 6 (jedno drzewo),

– między Urbanistów 6 i 8 (jedno drzewo),

– Powstańców Wielkopolskich/Geodetów przy garażach (dwa drzewa, proponowany gatunek: jabłoń ozdobna), dodatkowo trawnik zostanie zrekultywowany i zabezpieczony barierkami przed niszczeniem,

– przy Architektów 19, na wysokości ściany szczytowej budynku od Architektów (gatunki dwa drzewa, gatunek o docelowo dużej wysokości i rozłożysterozłożysty; bit.ly/szcz-piesz7d).8) Uzupełnienie żywopłotu wzdłuż Grójeckiej 124 (od ulicy), 15 mb.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

1) Szczęśliwice są terenem, po którym w dużej mierze poruszamy się pieszo:

– poszerzenie chodnika,

– zapewnienie ciągłości chodnika,

– zagwarantowanie pieszym przejścia

poprawią warunki poruszania się pieszo wszystkim, a szczególnie osobom starszym i niepełnosprawnym.2) Ochrona istniejącej zieleni przed parkującymi autami poprawi stan zieleni miejskiej.3) Nowe drzewa sprawią, że nasza okolica będzie jeszcze bardziej zielona, a poruszanie się po niej przyjemniejsze dla pieszych. Zieleń ma też wpływ na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Drzewa (obwód 16–18 cm): 8 6 * 1300 zł = 10 400 7800

Separatory parkingowe (wysokość min. 12 cm): (57 m + 28 m) * 110 zł = 9350 zł

Słupki: 37 * 240 zł = 8880 zł

Chodniki: (7,5 m2 + 15 m2) * 200 zł = 4500 zł

Barierki (typ warszawski, "zom"): (15 m +15 m) * 150 zł = 4500 zł

Rekultywacja terenu, zasianie trawy: 100 m2 * 22 zł = 2200 zł

Krzewy: 5 m2 * 5 szt. * 30 zł = 750 zł

Żywopłot: 15 mb * 230 zł = 3450 złWszystkie kwoty uwzględniają koszt materiału, robociznę/montaż itd.


Całkowity koszt projektu: 40 58041 430,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach8

6 drzew x 200 zł = 1600 1200 zł rocznie (pielęgnacja przez pierwsze trzy lata)

Roczne utrzymanie zieleni: 5 m2 * 13 zł + 15 mb * 13 zł = 65 260

Roczne utrzymanie chodników (sprzątanie i odśnieżanie):7,5 m2 * 12 zł = 90 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 1 755550,00 zł

Załączniki

  • Szczesliwice_piesi_zielen.png