slacek - zmiany z 2017-04-20 16:33:20
Powrót do projektu

Artystą być. Od Matejki do Sasnala

status: Zgłoszony


Warsztaty plastyczno-fotograficzne dla dzieci i młodzieży.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9290838241577
szerokość geograficzna: 52.2719521802422

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Conrada 6

Istotne informacje o lokalizacjiNa terenie

Zespołu Szkół nr 124


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z efektu realizacji projektu mieszkańcy będą korzystać poprzez udział w warsztatach plastycznych i fotograficznych. Projekt realizowany będzie w soboty w dwóch grupach 20 osobowych, przewidywany czas warsztatów - 2 godziny na jedną grupę. Uczestnikiem może być dziecko w wieku 5-14 lat (młodsze dzieci z opiekunem). Czas realizacji projektu to 10 miesięcy. Warsztaty będą prowadzone przez dwie osoby. Uczestnicy projektu będą rekrutowani do udziału w zajęciach poprzez plakaty dostarczane do szkół, przedszkoli oraz poprzez stronę internetową szkoły, stronę www Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, profil Facebook budżetu partycypacyjnego. Udział w grupach zajęciowych rezerwowany będzie telefonicznie. O rezerwacji decydować będzie kolejność zgłoszeń telefonicznych u organizatora zajęć.


Pełny opis projektu

Projekt wymaga zakupu materiałów plastycznych oraz sprzętu potrzebnego do prowadzenia warsztatów plastyczno-fotograficznych. Projekt ma skutkować zainteresowaniem dzieci sztuką i kierować ku własnej twórczej działalności. Dzięki stosowaniu różnych technik i różnorodności dostępnych materiałów plastycznych zajęcia prowadzone będą w ten sposób, aby każde dziecko miało możliwość indywidualnego i swobodnego tworzenia, które wpłynie na jego prawidłowy rozwój psychofizyczny. Warsztaty sprzyjać będą również redukowaniu napięć emocjonalnych, dadzą wiele radości i satysfakcji, rozbudzą wyobraźnię, wrażliwość artystyczną i zainteresowanie sztuką. Projekt zakłada także organizację plenerów artystycznych z użyciem zakupionych aparatów fotograficznych, a następnie naukę obróbki i wydruku zdjęć. Przewidziane w projekcie są również spotkania z artystami oraz wycieczka do Muzeum Narodowego z lekcją muzealną oraz zajęcia w Galerii Zachęta. Efektem końcowym realizacji projektu będzie wernisaż. Podczas wernisażu przewidziana jest degustacja.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zajęcia mają na celu rozwijanie zdolności manualnych zaspokajających potrzeby ekspresji manualnej oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości. Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Uwrażliwienie na piękno i kształtowanie osobowości. Poznawanie sylwetek postaci oraz ich dzieł ze sztuki światowej, a w szczególności polskiej. Poznawanie stylów artystycznych i ich charakterystyki.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Kosztorys w załączniku

1. Zakup materiałów (szczegóły w załączniku) - 86 528,00 zł

2. Cykl spotkań z ludźmi kultury (5) - 3 500,00 zł

3. Prowadzenie zajęć 2 grupy x 80 godzin x 65 zł/h x 2 osoby prowadzące - 20 800,00 zł

Pochodne od wynagrodzeń 360 godzin x 12,50 zł/godz. - 4 500,00 zł

4. Koordynator wynagrodzenie 40 godzin x 65 zł/h - 2 600,00 zł

5. Środki na promocję i oznakowanie - 800,00 zł

6. Środki czystości - 800,00 zł

7. Opłata za media - 900,00 zł


Całkowity koszt projektu: 120 427428,60 00

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • kosztorys_Artysta Byc.xls