slacek - zmiany z 2017-01-29 12:53:29
Powrót do projektu

Warsztaty teatralne

status: Zgłoszony


Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży polegający na adaptowaniu literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz tworzeniu na tej podstawie przedstawień.

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Conrada 6

Istotne informacje o lokalizacji

na terenie Zespołu Szkół nr 124


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt będzie realizowany w godzinach otwarcia szkoły. W projekcie będą uczestniczyć uczniowie szkoły podstawowej raz w tygodniu po dwie godziny przez 10 miesięcy. Zaplanowane są dwie grupy po 50 osób (jeden cykl 5 miesięcy – jedna grupa 50 osób). Zakupione wyposażenie w ramach projektu, będzie również wykorzystywane przez Teatr Rodziców. Służyć będzie także do organizacji imprez, w których uczestniczyć będą dzieci z okolicznych przedszkoli oraz społeczność lokalna w czasie corocznego Pikniku Rodzinnego.


Pełny opis projektu

W ramach projektu dzieci i młodzież uczestniczyć będą w zajęciach teatralnych, których celem będzie wyposażenie grupy w podstawowe wiadomości oraz umiejętności w zakresie gry aktorskiej. Dopełnieniem programu będą warsztaty z instruktorami teatralnymi. Będą one skutkować wyrobieniem dyspozycji głosowych związanych z odpowiednią emisją głosu (dykcja, intonacja) oraz wykształceniem umiejętności artystycznego wykonywania utworów i nadawania im indywidualnego wyrazu interpretacyjnego. Całość zakończona zostanie prezentacją przedstawienia przed publicznością. Na przedstawienie zaproszone zostaną dzieci z okolicznych przedszkoli oraz seniorzy z klubów seniora. Z zakupionego wyposażenia korzystać będą dzieci, ale również rodzice z Teatru Rodziców. Poprawią się warunki użytkowania i prezentacji spektakli. Placówka organizuje wiele uroczystości, w których oprócz społeczności szkolnej biorą udział zaproszeni goście. Także w czasie organizowanych corocznie, dla lokalnej społeczności, Pikników Rodzinnych przyda się nowe wyposażenie.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zadaniem projektu jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na sztukę, wdrożenie do aktywnego udziału w kulturze, nauka pracy w grupie, rozwijanie zainteresowań, prezentowanie talentu i nabytych umiejętności w trakcie występów oraz podniesienie standardu sali służącej do realizacji przedstawień.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

kostiumy ok 20 szt.– 2000

warsztaty z instruktorami teatralnymi 8x2 godz. - 4000

prowadzenie zajęć 2 osoby x 2 godz./tydz. x 10 miesięcy x 50 zł - 7000

wentylacja - 60 000

zestaw kurtyn i kotar z mechanizmami (tkanina trudnozapalna, ograniczająca widoczność, sznur ołowiany, szyny, silniki, montaż) - 50 000

rolety zaciemniające (tkanina, sznur, szyny, silniki, montaż)- 60000


Całkowity koszt projektu: 183 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki