Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 14:27:21
Powrót do projektu

Warsztaty teatralne

status: Zgłoszony


Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży polegające na adaptowaniu literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz tworzeniu na tej podstawie przedstawień.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.927522778511047927522778511
szerokość geograficzna: 52.272181959130872721819591309

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Conrada 6

Istotne informacje o lokalizacji

Na terenie Zespołu Szkół nr 124


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt będzie realizowany w godzinach otwarcia szkołyod poniedziałku do piątku po godz. 16.00 lub w soboty. W projekcie będą uczestniczyć uczniowie szkoły podstawowej raz w tygodniu, po dwie godziny przez 10 miesięcyze szkół podstawowych. Zaplanowane są dwie grupy po 50 osób (jeden cykl 5 miesięcy – jedna grupa 50 osób). Zakupione wyposażenie w ramach projektu, będzie również wykorzystywane przez Teatr Rodziców. Służyć będzie także do organizacji imprez, w których uczestniczyć będą dzieci z okolicznych przedszkoli oraz społeczność lokalna w czasie corocznego Pikniku Rodzinnego.. Czas realizacji projektu dla jednej grupy to 5 miesięcy – 36 godzin. Do realizacji projektu przewidziane są 2 osoby prowadzące o odpowiednich kwalifikacjach oraz 1 koordynator projektu. Uczestnicy projektu będą rekrutowani do udziału w zajęciach poprzez plakaty dostarczone do szkół podstawowych, a także poprzez stronę internetową szkoły, stronę www Urzędu Dzielnicy Bielany oraz profil Facebook budżetu partycypacyjnego. Udział w grupach zajęciowych rezerwowany będzie telefonicznie. O udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń telefonicznych u organizatora zajęć.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada modernizację sal, w których odbywają się zajęcia oraz przedstawienia. Dzięki temu poprawią się warunki użytkowania i prezentacji spektakli. Zakupione zostaną też kostiumy, które uatrakcyjnią wizualną stronę przygotowywanych przedstawień. W ramach projektu dzieci i młodzież uczestniczyć będą w zajęciach teatralnych, których celem będzie wyposażenie grupy w podstawowe wiadomości oraz umiejętności w zakresie gry aktorskiej. Dopełnieniem programu będą warsztaty z instruktorami teatralnymi. Będą one skutkować wyrobieniem dyspozycji głosowych związanych z odpowiednią emisją głosu (dykcja, intonacja) oraz wykształceniem umiejętności artystycznego wykonywania utworów i nadawania im indywidualnego wyrazu interpretacyjnego. Całość zakończona zostanie prezentacją przedstawienia przed publicznością. Na przedstawienie zaproszone zostaną dzieci z okolicznych przedszkoli oraz seniorzy z klubów seniora. Z zakupionego wyposażenia korzystać będą dzieci, ale również rodzice z Teatru Rodziców. Poprawią się warunki użytkowania i prezentacji spektakli. Placówka organizuje wiele uroczystości, w których oprócz społeczności szkolnej biorą udział zaproszeni goście, także w czasie organizowanych corocznie, dla lokalnej społeczności, Pikników Rodzinnych przyda się nowe wyposażenieZakupione w ramach projektu wyposażenie , będzie również wykorzystywane przez Teatr Rodziców. Służyć będzie także do organizacji imprez, w których uczestniczyć będą dzieci z okolicznych przedszkoli oraz społeczność lokalna.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zadaniem projektu jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na sztukę, wdrożenie do aktywnego udziału w kulturze, nauka pracy w grupie, rozwijanie zainteresowań, prezentowanie talentu i nabytych umiejętności w trakcie występów oraz podniesienie standardu sali służącej do realizacji przedstawień.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych- Kostiumy ok. 20 szt.– 2 000,00 zł - Warsztaty z instruktorami teatralnymi 8x2 godz. - 4 000,00 zł - Prowadzenie zajęć 2 osoby x 2 godz./tydz. x 10 miesięcy x 50 zł - 7 000,00 zł - Wentylacja - 60 000,00 zł - Zestaw kurtyn i kotar z mechanizmami (tkanina trudnozapalna, ograniczająca widoczność, sznur ołowiany, szyny, silniki, montaż) - 50 000,00 zł - Rolety zaciemniające (tkanina, sznur, szyny, silniki, montaż) - 60 000,00 zł

kosztorys w załączniku


Całkowity koszt projektu: 183 000179 301,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki