slacek - zmiany z 2017-04-20 16:21:20
Powrót do projektu

Warsztaty teatralne

status: Zgłoszony


Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży polegające na adaptowaniu literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz tworzeniu na tej podstawie przedstawień.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.927522778511
szerokość geograficzna: 52.2721819591309

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Conrada 6

Istotne informacje o lokalizacji

Na terenie Zespołu Szkół nr 124


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt będzie realizowany od poniedziałku do piątku po godz. 16.00 lub w soboty. W projekcie będą uczestniczyć uczniowie ze szkół podstawowych. Zaplanowane są dwie grupy po 50 osób. Czas realizacji projektu dla jednej grupy to 5 miesięcy – 36 godzin. Do realizacji projektu przewidziane są 2 osoby prowadzące o odpowiednich kwalifikacjach oraz 1 koordynator projektu. Uczestnicy projektu będą rekrutowani do udziału w zajęciach poprzez plakaty dostarczone do szkół podstawowych, a także poprzez stronę internetową szkoły, stronę www Urzędu Dzielnicy Bielany oraz profil Facebook budżetu partycypacyjnego. Udział w grupach zajęciowych rezerwowany będzie telefonicznie. O udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń telefonicznych u organizatora zajęć.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada modernizację sal, w których odbywają się zajęcia oraz przedstawienia. Dzięki temu poprawią się warunki użytkowania i prezentacji spektakli. Zakupione zostaną też kostiumy, które uatrakcyjnią wizualną stronę przygotowywanych przedstawień. W ramach projektu dzieci i młodzież uczestniczyć będą w zajęciach teatralnych, których celem będzie wyposażenie grupy w podstawowe wiadomości oraz umiejętności w zakresie gry aktorskiej. Dopełnieniem programu będą warsztaty z instruktorami teatralnymi. Będą one skutkować wyrobieniem dyspozycji głosowych związanych z odpowiednią emisją głosu (dykcja, intonacja) oraz wykształceniem umiejętności artystycznego wykonywania utworów i nadawania im indywidualnego wyrazu interpretacyjnego. Całość zakończona zostanie prezentacją przedstawienia przed publicznością. Na przedstawienie zaproszone zostaną dzieci z okolicznych przedszkoli oraz seniorzy z klubów seniora. Zakupione w ramach projektu wyposażenie , będzie również wykorzystywane przez Teatr Rodziców. Służyć będzie także do organizacji imprez, w których uczestniczyć będą dzieci z okolicznych przedszkoli oraz społeczność lokalna.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zadaniem projektu jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na sztukę, wdrożenie do aktywnego udziału w kulturze, nauka pracy w grupie, rozwijanie zainteresowań, prezentowanie talentu i nabytych umiejętności w trakcie występów oraz podniesienie standardu sali służącej do realizacji przedstawień.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

kosztorys w załączniku

WYPOSAŻENIE

- Kostiumy 3 000,00 zł

- Kurtyny i zasłony zaciemniające - 41 260,00 zł

- Sznur ołowiany 200 g/m - 1 660,00 zł

- Szyna do przesuwu z napędem ręcznym - 32 480,00 zł

- Montaż - 7 400,00 zł

- Naprawa i modernizacja wentylacji - 14 760,00 zł

- Serwis (czyszczenie, odgrzybianie) z wymianą filtrów w siedmiu centralach i czterech doborach świeżego powietrza przed nagrzewnicami - 3 875,00 zł

- Wymiana sterowników z oprogramowaniem (7 sztuk) i nowym okablowaniem - 34 194,00 zł

- Uzupełnienie rozdzielni elektrycznych (brak bezpieczników i czujników kontroli faz) - 2 620,00 zł

- Wymiana – montaż brakujących i nieszczelnych zaworów kulowych - 2 070,00 zł

- Wymiana spalonych dwóch nagrzewnic elektrycznych na zasysie świeżego powietrza - 5 190,00 zł

- Wymiana uszkodzonych zadajników ściennych - 3 432,00 zł

- Naprawa przeciekających nagrzewnic wodnych w centralach - 2 165,00 zł

- Uzupełnienie uszkodzonej i pozrywanej izolacji instalacji nawiewno-wywiewnej - 1 415,00 zł

- Wymiana uszkodzonych siłowników przepustnicy - 1 170,00 zł

- Audyt - 1 850,00 złWYNAGRODZENIE

- 16 h warsztatów z instruktorami teatralnymi - 4 000,00 zł

- Prowadzenie zajęć 2 grupy x 36 godz. x 2 osoby prowadzące x 65 zł - 9 360,00 zł

pochodne od wynagrodzeń liczba godzin 184 x 12,50 zł - 2 300,00 zł

- Koordynator 40 godz. x 65 zł - 2 600,00 zł

- Promocja i oznakowania budżetu partycypacyjnego - 800,00 zł

- Środki czystości - 800,00 zł

- Media (energia elektryczna, zużycie wody) - 900,00 złKosztorys w załączniku.


Całkowity koszt projektu: 179 301,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • kosztorys_Warsztaty_Teatralne.xls