Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 15:28:21
Powrót do projektu

Skarby Wilanowa. Czego nie wiesz o swojej dzielnicy?

status: Zgłoszony


Większość osób nie zna okolicy w której mieszka. Ludzie zazwyczaj poruszają się tylko utartymi szlakami nie zdając sobie sprawy co znajduje się po drugiej stronie ulicy.

Celem projektu jest zaprezentowanie ciekawych miejsc z wykorzystaniem interaktywnej gry terenowej „Geocaching”. Gra polega na poszukiwaniu przy pomocy smartfona „skarbów” umieszczonych w interesujących miejscach.

Dzielnica

Wilanów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Cała dzielnica

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Brak ograniczeń w zakresie ogólnodostępności. Projekt dotyczy poruszania się po ogólnodostępnych miejscach. Nie wyklucza żadnych grup społecznych (w tym osób niepełnosprawnych).


Pełny opis projektu

Większość osób nie zna okolicy w której mieszka. Ludzie poruszają się utartymi, stałymi szlakami: dom-praca, dom-sklep, dom-kościół, bardzo rzadko wybierając inne drogi. Zazwyczaj nie mają pojęcia/nie zdają sobie sprawy co znajduje się po przysłowiowej drugiej stronie ulicy.

Podobnie jest z historią miejsc, budynków, osób. Budynki, pomniki, przydrożne kapliczki i krzyże pomimo, że są niemymi świadkami historii to dla przeciętnego Kowalskiego są tylko nic nie wiele znaczącą budowlą. Osoby które mieszkały w sąsiedztwie i tworzyły historię miejsca, miasta, kraju są absolutnie niekojarzone i nierozpoznawane. Razem z rozwojem nowoczesnych technologii ludzie coraz rzadziej opuszczają swoje domy. Telewizja, komputer, smartfony stanowią dla niech całkowite źródło informacji oraz kontaktów społecznych. Oprócz odcięcia się od lokalnej społeczności ma to też negatywny wpływ na aktywność fizyczną, gorsze samopoczucie a w efekcie na pogorszenie zdrowia.W odpowiedzi na powyższe powstała zabawa/gra terenowa/”lokalny przewodnik” – Geocaching. Gra ta bardzo szybko upowszechniła się w Ameryce i Europie Zachodniej, a od kilku lat rozwija się w Polsce.Celem projektu jest zaprezentowanie ciekawych miejsc w dzielnicy z wykorzystaniem interaktywnej gry terenowej „geocaching”. Gra polega na poszukiwaniu skarbów umieszczonych w interesujących miejscach przy pomocy aplikacji zainstalowanej na smartfonie (aplikacja jest dostępna do pobrania za darmo).Cyklicznie organizowane warsztaty będą składały się z części teoretycznej (ogólne wprowadzenie do gry, obsługa aplikacji mobilnej, założenie bezpłatnego konta na stronie geocaching.com) oraz praktycznej (spacer po najbliższej okolicy połączony z poszukiwaniem lokalnych skrytek).Po ukończeniu warsztatów uczestnicy będą potrafili samodzielnie posługiwać się urządzeniami mobilnymi w celu poszukiwania skrytek i odnajdywania ważnych i ciekawych miejsc w okolicy i dowolnym miejscu na świecie (rzeczywistość rozszerzona). Nauczą się jak odnajdywać i zakładać własne skrytki, przyczyniając się do popularyzowania wiedzy o dzielnicy. Nawiążą też kontakt z lokalną społecznością Geocaching Warszawa, która będzie udzielać niezbędnego wsparcia w razie potrzeby.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

1. Edukacja regionalna i krajoznawcza – propagowanie wiedzy o najbliższej okolicy.

2. Odkrycie walorów rekreacyjnych dzielnicy, jej historii, dorobku kulturowego, zasobów przyrodniczych.

3. Promocja aktywnego trybu życia w różnych grupach wiekowych.

4. Przedstawienie atrakcyjnego sposobu spędzania wolnego czasu.

5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wspomaganie wychowania i rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży, aktywizacja osób starszych.

6. Wzmacnianie więzi społecznych i integracja międzypokoleniowa. Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej.

7. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny technologii satelitarnych. Zapobieganie „analfabetyzmowi informacyjnemu” przez propagowanie praktycznej umiejętności obsługi urządzeń mobilnych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Projekt zakłada przeprowadzenie 10 Spotkań składających się z części teoretycznej i praktycznej:

1. Część teoretyczna (90 minut)

2. Część praktyczna (150 minut)

Koszty (brutto):

- koszty: wynajęcie sali, wynajęcie sprzętu multimedialnego, zatrudnienie trenerów, materiały szkoleniowe, materiały reklamowe 2. Część praktyczna (150 minut) - koszty: wynajęcie trenerów, przygotowanie skrytek testowych. Koszt wynajęcie sali ze sprzętem multimedialnym (może być to sala widowiskowa Urzędu Dzielnicy) (300 zł)

- zatrudnienie dwóch trenerów (600 zł)

- materiały szkoleniowe (broszura o geocechingu, mapa, pamiątkowy "certyfikat" - Polish Wood Geocoin) (400 zł)

- materiały reklamowe (plakaty, ulotki) (450 zł)

- przygotowanie skrytek szkoleniowych (z możliwością pozostawiania ich terenie dzielnicy) (50 zł)Łączny koszt jednego spotkania: 1.800złRoczny koszt 10 spotkań: 18.000zł


Całkowity koszt projektu: 18 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki