Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2017-03-16 12:26:16
Powrót do projektu

100 wonnych bzów i jaśminów na Sielcach

status: Zgłoszony


Projekt zakłada posadzenie 100 krzewów (bzów i jaśminów) na Sielcach

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Teren Sielc - dokładna lokalizacja do wyboru wspólnie z ekspertem od krzewów oraz urzędnikami.

Istotne informacje o lokalizacji

Zarówno na terenach podlegających ZGN oraz WOŚ.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Krzewy zostaną zlokalizowane na terenach ogólnodostępnych.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada posadzenie 100 krzewów (bzów i jaśminów) na Sielcach


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Nasadzenia krzewów są bardzo dobrą metodą zagospodarowania terenów miejskich gdzie nie mogą zostać zasadzone drzewa. Krzewy dostarczają cienia w upalne dni oraz pięknie kwitną i pachną na wiosnę.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

posadzenie jednego krzewu wraz z roczną pielęgnacją = 100 zł (zgodnie z https://twojbudzet.um.warszawa.pl/ile_kosztuje_miasto)koszt 100 krzewów = 100 x 100 zł = 10 000

koszt map - 1000,00 ,


Całkowity koszt projektu: 10 11 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszty eksploatacyjne w latach następnych to ok. 5000,00 zł\rocznie.


Całkowity koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Załączniki