Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2017-03-20 17:04:20
Powrót do projektu

Zasadzenie drzew na Nowogrodzkiej przed budynkiem Telekomunikacji

status: Zgłoszony


Projekt przewiduje przedłużenie szpaleru 10 drzew po południowej stronie ul. Nowogrodzkiej do ul. Poznańskiej (przed budynkiem Telekomunikacji). Nowe drzewa zostaną zasadzone nowoczesną metodą - po wymianie gruntu na podłoże strukturalne. Zostaną stworzone zieleńce z metalowymi wygrodzeniami, bez likwidowania miejsc parkingowych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0099068284034730099068284035
szerokość geograficzna: 52.228216717658812282167176588

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

ul. Nowogrodzka

Istotne informacje o lokalizacji

wzdłuż budynku Telekomunikacji - od końca istniejącego szpaleru do ul. Poznańskiej


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekty ogólnodostępne, dostępne dla wszystkich, o każdej porze.


Pełny opis projektu

W ramach projektu zastosowane zostaną pilotażowo najnowocześniejsze metody, niestosowane dotąd szerzej w Warszawie, gwarantujące właściwe warunki dla życia drzew. Zamiast dotychczasowej ziemi wokół drzew zastosowane zostaną podłoża strukturalne, które są mieszanką kruszyw o różnej średnicy i żyznej gleby z domieszką hydrożelu. Są one przepuszczalne dla wody, powietrza i korzeni drzew, a jednocześnie przenoszą ciężar nawierzchni. Misy zostaną obsadzone zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!). Zostaną zamontowane wygrodzenia metalowe (tzw. typu ZOM), zabezpieczające przed samochodami.Zieleńce dla drzew zostaną stworzone w pasie bardzo szerokiego w tym miejscu chodnika - stworzą ciąg mis dla drzew o kształcie podłużnym. Pomiędzy poszczególnymi misami (zieleńcami) dojścia między zatoką parkingową a chodnikiem będą miały szerokość maksymalnie 1,5 m.Wytyczne do projektu w załączniku. Obrzeża muszą być wykonywane w taki sposób, aby woda spływająca od strony fasad budynków wpływała do misy (górna krawędź obrzeża 5 mm poniżej nawierzchni chodnika). zasadzonych zostanie 10 drzew o średnicy ok. 20-30 cm.W ramach projektu wszystkie misy uzyskają metalowe wygrodzenia typu ZOM i zostaną obsadzone zielenią okrywową lub zadarniającą (nie trawnikiem). Misy zostaną wyposażone w dreny, umożliwiające ich zasilanie wodą z nawozami mineralnymi - w porach najbardziej suchych (ok. 10 razy w ciągu roku). Dreny muszą być wykonane z tworzyw innych niż PVC.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ma na celu podniesienie estetyki i warunków zamieszkania na ul. Nowogrodzkiej przez uzupełnienie szpaleru drzew do ul. Poznańskiej. We wskazanym miejscu nie istnieją kolizje z uzbrojeniem podziemnym.Według specjalistów (patrz: http://bit.ly/204JFIp ), aby zachować drzewa w centrum miasta konieczna jest wymiana gleby pod drzewami na tzw. podłoże strukturalne, złożone z kruszyw o różnym uziarnieniu. Pozwala ono rozwijać się korzeniom, a jednocześnie dobrze przenosi obciążenie chodników. Dlatego gleba pod drzewa zostanie wymieniona na takie podłoże, a drzewa zyskają duże misy tworzące pas zieleni niskiej, ogrodzony metalowymi wygrodzeniami.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Przyjęto stawki:

- wymiany podłoża i przygotowanie gleby: 2 tys. zł/szt.

- zasadzenie nowego drzewa (20-30 cm obwodu): 1,5 tys zł/szt.

- mała architektura (obrzeża, wygrodzenia typu ZOM, zdjęcie i odbudowa nawierzchni chodnika), nasadzenia roślinności niskiej: 1,5 tys. zł/szt.Koszty:

- Drzewa nowe z wymianą podłoża i zieleńcami: 10 x (2 tys. + 1,5 tys. + 1,5 tys. ) = 50 tys. zł

- Projekt i tabliczki: 10 tys. złRazem: 60 tys. zł


Całkowity koszt projektu: 60 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

podlewanie drzew 5 razy w roku i pielęgnacja bylin, przyjęto 40 zł / drzewo (400 zł))


Całkowity koszt eksploatacji: 400,00 zł

Załączniki

  • Rewitalizacja zieleni przyulicznej.pdf
  • PREZENTACJA-2021-Drzewa-Nowogrodzka.pdf