Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2017-06-09 15:19:09
Powrót do projektu

Zasadzenie drzew na Nowogrodzkiej przed budynkiem Telekomunikacji

status: Zgłoszony


Projekt przewiduje przedłużenie szpaleru 6 drzew po południowej stronie ul. Nowogrodzkiej od ul. Poznańskiej (przed budynkiem Telekomunikacji). Nowe drzewa zostaną zasadzone nowoczesną metodą- po wymianie gruntu na podłoże strukturalne. Zostaną stworzone zieleńce z metalowymi wygrodzeniami, bez likwidowania miejsc parkingowych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0099068284035
szerokość geograficzna: 52.2282167176588

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

ul. Nowogrodzka

Istotne informacje o lokalizacji

wzdłuż budynku Telekomunikacji - od końca istniejącego szpaleru do ul. Poznańskiej


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekty ogólnodostępne, dostępne dla wszystkich, o każdej porze.


Pełny opis projektu

W ramach projektu zastosowane zostaną pilotażowo najnowocześniejsze metody, niestosowane dotąd szerzej w Warszawie, gwarantujące właściwe warunki dla życia drzew. Zamiast ziemi wokół drzew zastosowane zostaną podłoża strukturalne, które są mieszanką kruszyw o różnej średnicy i żyznej gleby z domieszką hydrożelu. Są one przepuszczalne dla wody, powietrza i korzeni drzew, a jednocześnie przenoszą ciężar nawierzchni. Misy zostaną obsadzone zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!). Zostaną zamontowane wygrodzenia metalowe (tzw. typu ZOM), zabezpieczające przed samochodami. Zieleńce dla drzew zostaną stworzone w pasie szerokiego w tym miejscu chodnika - stworzą ciąg mis dla drzew o kształcie podłużnym. Pomiędzy poszczególnymi misami (zieleńcami) dojścia między zatoką parkingową a chodnikiem będą miały szerokość maksymalnie 1,5m. W celu zachowania istniejącego rytmu (6m) w nasadzeniach nowych drzew na wskazanym odcinku należy zasadzić 6szt.drzew o obwodach pni ok. 14-16cm. W ramach projektu wszystkie misy uzyskają metalowe wygrodzenia typu ZOM i zostaną obsadzone zielenią okrywową lub zadarniającą (nie trawnikiem). Misy zostaną wyposażone w dreny, umożliwiające ich zasilanie wodą z nawozami mineralnymi - w porach najbardziej suchych. Dreny muszą być wykonane z tworzyw innych niż PVC. Kształt modernizowanych mis przy drzewach oraz możliwość wykonania nowych nasadzeń drzew bezwzględnie wymaga szczegółowej analizy uzbrojenia podziemnego oraz możliwości wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu, co dokonane zostanie na etapie projektowania.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ma na celu podniesienie estetyki i warunków zamieszkania na ul. Nowogrodzkiej przez uzupełnienie szpaleru drzew do ul. Poznańskiej. We wskazanym miejscu nie istnieją kolizje z uzbrojeniem podziemnym.Według specjalistów (patrz: http://bit.ly/204JFIp ), aby zachować drzewa w centrum miasta konieczna jest wymiana gleby pod drzewami na tzw. podłoże strukturalne, złożone z kruszyw o różnym uziarnieniu. Pozwala ono rozwijać się korzeniom, a jednocześnie dobrze przenosi obciążenie chodników. Dlatego gleba pod drzewa zostanie wymieniona na takie podłoże, a drzewa zyskają duże misy tworzące pas zieleni niskiej, ogrodzony metalowymi wygrodzeniami.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Całkowity koszt projektu: 68 780,00zł brutto, w tym:

- wykonanie projektu wraz projektem organizacji ruchu – 20 000 zł. brutto

- materiał roślinny wraz z sadzeniem: 9 000,00zł brutto (1 500, 00zł x 6szt.);

- wymiana - podłoże strukturalne- pod drzewami: 12 000,00zł brutto (4m3x500,00zł x 6szt.);

- metalowe wygrodzenie mis drzew: 9 600,00zł brutto (1600,00zł x 6szt.);

- korekta mis i krawężniki : 12 000,00zł brutto (2 000,00zł x 6szt.);

- nasadzenia pod drzewami : 6 000,00zł brutto (20x50,00zł x 6szt.);

- naklejka informacyjna z oznaczeniem budżetu partycypacyjnego: 180,00zł brutto (30,00zł x 6szt.).


Całkowity koszt projektu: 68 780,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 4 110,00 zł brutto.

- podlewanie drzew w sezonie wegetacyjnym: 780,00zł brutto (26 podlewań x 5,00zł x 6);

- mulczowanie mis drzew: 510,00zł brutto (85,00zł x 6);

- pielenie: 900,00zł brutto (6 pieleń x 25,00zł x6);

- naprawa lub wymiana metalowych wygrodzeń: 1920,00zł brutto (przyjęto 20%wartości montażu nowych wygrodzeń).


Całkowity koszt eksploatacji: 4 110,00 zł

Załączniki

  • Rewitalizacja zieleni przyulicznej.pdf
  • PREZENTACJA-2021-Drzewa-Nowogrodzka.pdf