Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w dzielnicy Wola - zmiany z 2017-02-06 12:31:06
Powrót do projektu

Zielona oaza na skwerze przy skrzyżowniu Ordona i Jana Kazimierza.

status: Zgłoszony


Projekt zakłada stworzenie wyjątkowej zielonej przestrzeni na skwerku przy skrzyżowaniu Ordona i Jana Kazimierza poprzez staranne zaprojektowanie i wykonanie nasadzeń: krzewów, traw ozdobnych, bylin, kwiatów, drzewek, rewitalizację trawnika, oraz ewentualnie elementów małej architektury jako uzupełnienia całego założenia.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.952204465866099522044658661
szerokość geograficzna: 52.2261236125833

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

Skwer przy skrzyżowaniu ulic Ordona i Jana Kazimierza, otoczony z jednej strony budynkiem Ordona 7, a z drugiej - blokami osiedla Bliska Wola.

Istotne informacje o lokalizacji

Skwer przy skrzyżowaniu ulicy Ordona i Jana Kazimierza.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Skwer jest ogólnodostępny.


Pełny opis projektu

Niewielki zielony skwerek przy skrzyżowaniu ul. Ordona i Jana Kazimierza udało się w 2016 roku ocalić od sprzedaży i zabudowania oraz zagospodarować w podstawowym stopniu. Jest to praktycznie jedyna zielona przestrzeń publiczna w tej okolicy, niezwykle intensywnie zabudowywanej i ruchliwej, więc jest to miejsce bardzo cenne dla okolicznych mieszkańców.Na skwerze zostały wykonane podstawowe nasadzenia - drzewa oraz trochę krzewów - jednak zabrakło funduszy na stworzenie tam założenia roślinnego z prawdziwego zdarzenia. Potrzebna jest m.in. rewitalizacja istniejącego, zniedbanego trawnika, dodanie większej liczby różnorodnych roślin - krzewów, ewentualnie malych drzewek, traw ozdobnych, kwiatów np. jako rabaty z kwatów cebulkowych lub połaci łąki, oraz dodanie uzupełniających elementów małej architektury lub dostosowanie istniejących.Zieleń powinna być umiejętnie zaprojektowana, tak aby stworzyć spójną całość z już istniejącymi elementami skweru i maksymalnie wykorzystać możliwości, jakie daje ta mała przestrzeń. Efektem projektu ma być powstanie na skwerze zielonej oazy, wyróżniającej się estetyką i dającą wytchnienie od urbanistycznej rzeczywistości najbliższej okolicy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Jako jedyny publiczny zielony skwer w najbliższej okolicy miejsce to zasługuje na szczególnie starannie zaprojektowaną i wykonaną zieleń. Dzięki dobremu projektowi będzie można maksymalnie wykorzystać tę przestrzeń, tak aby stworzyć tam zieloną oazę, wyróżniającą się estetyką i dającą wytchnienie okolicznym mieszkańcom.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- projekt założeń roślinnych wraz z ewentualnymi uzupełniającymi elementami małej architektury

- materiały (rośliny, ziemia, itd.)

- robocizna

Projekt powinnien być wykonany przez profesjonalną firmę zajmującą się architekturą zieleni i dostosowany do dostępnego nań budżetu.


Całkowity koszt projektu: 38 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Konieczna będzie pielęgnacja wykonanej zieleni, jednak jej koszty nie powinny znacząco odbiegać od kosztów pielęgnacji skweru w obecnym stanie.


Całkowity koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Załączniki