Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 23:35:21
Powrót do projektu

Zielona oaza na skwerze przy skrzyżowniu Ordona i Jana Kazimierza.

status: Zgłoszony


Projekt zakłada stworzenie wyjątkowej zielonej przestrzeni na skwerku przy skrzyżowaniu Ordona i Jana Kazimierza poprzez staranne zaprojektowanie i wykonanie nasadzeń: krzewów, traw ozdobnych, bylin, kwiatów, drzewek, rewitalizację trawnika, oraz ewentualnie elementów małej architektury jako uzupełnienia całego założenia.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9522044658661
szerokość geograficzna: 52.2261236125833

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

Skwer przy skrzyżowaniu ulic Ordona i Jana Kazimierza, otoczony z jednej strony budynkiem Ordona 7, a z drugiej - blokami osiedla Bliska Wola. Działki nr 37, 38 39, 40, obręb 60505.

Istotne informacje o lokalizacji

Skwer przy skrzyżowaniu ulicy Ordona i Jana Kazimierza.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Skwer jest ogólnodostępny.


Pełny opis projektu

Niewielki zielony skwerek przy skrzyżowaniu ul. Ordona i Jana Kazimierza udało się w 2016 roku ocalić od sprzedaży i zabudowania oraz zagospodarować w podstawowym stopniu. Jest to Jako praktycznie jedyna zielona przestrzeń publiczna w tej okolicy , niezwykle intensywnie zabudowywanej i ruchliwej, więc jest to miejsce bardzo cenne dla okolicznych mieszkańców.Na skwerze zostały wykonane podstawowe nasadzenia - drzewa oraz trochę krzewów - , jednak zabrakło funduszy na stworzenie tam założenia roślinnego z prawdziwego zdarzenia. Potrzebna jest m.in. rewitalizacja istniejącego, zniedbanego trawnika, dodanie większej liczby różnorodnych roślin - krzewów, ewentualnie malych drzewek, traw ozdobnych, kwiatów np. jako rabaty z kwatów cebulkowych lub połaci łąki, oraz dodanie uzupełniających elementów małej architektury lub dostosowanie istniejących. zwiększenie różnorodności roślin i nadanie wyróżniającego, spójnego stylu tej przestrzeni.Zieleń powinna być umiejętnie zaprojektowana, tak aby stworzyć spójną całość z już istniejącymi elementami skweru i maksymalnie wykorzystać możliwości, jakie daje ta mała przestrzeń. Efektem projektu ma być powstanie na skwerze zielonej oazy, wyróżniającej się estetyką, atrakcyjnej dla dzieci i dającą dającej wytchnienie od urbanistycznej rzeczywistości najbliższej okolicy.Projekt nasadzeń ma spełniać następujące kryteria:

1) stworzyć spójną przestrzeń na skwerze, komponować się z już istniejącymi tam elementami (starymi drzewami, niedawnymi nasadzeniami, ścieżkami, elementami architektury) oraz wyróżniać charakterem poprzez nawiązanie do konkretnego stylu ogrodów, np. stylu preriowego, wiejskiego, naturalistycznego lub stylu nowoczesnego, bardziej geometrycznego i sformalizowanego

2) obejmować różne rodzaje roślin: od kwiatów cebulkowych, przez byliny, krzewy, zimozielone, ewentualnie pnącza i drzewa, o ile będzie na to miejsce

3) zapewniać atrakcyjny wygląd nie tylko w sezonie letnim, ale również zimą, wczesną wiosną, późną jesienią, poprzez odpowiednie dobranie gatunków

4) być atrakcyjny dla najmłodszych, np. poprzez wykorzystanie roślin przykuwających uwagę kształtem, zabarwieniem, rodzajem nasion, przyciągających owady, konstrukcji z żywej wierzby lub pnączy

5) umożliwiać rekreację na terenie skweru, np. zabawę dzieci w chowanego lub inne gry, czyli zapewnić przestrzeń, gdzie będzie możliwe chodzenie i bieganie przez dzieci, tak aby nie było to ograniczone do istniejących już ścieżek.Będą przygotowane trzy odmienne wersje projektu skweru, z których - po ich weryfikacji przez Dzielnicę - wersja do realizacji będzie wybrana w otwartym głosowaniu przez mieszkańców. Przygotowane wersje mają zawierać opis i wizualizację w formie pozwalającej mieszkańcom na podjęcie wyboru.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Jako jedyny publiczny zielony skwer w najbliższej okolicy, niezwykle intensywnie zabudowywanej i ruchliwej, miejsce to zasługuje na szczególnie starannie zaprojektowaną i wykonaną zieleń. Dzięki dobremu projektowi będzie można maksymalnie wykorzystać tę przestrzeń, tak aby stworzyć tam zieloną oazę, wyróżniającą się estetyką i , dającą wytchnienie okolicznym mieszkańcom i atrakcyjną również dla najmłodszych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Projekt powinnien być wykonany przez profesjonalną firmę zajmującą się architekturą zieleni, która ma zapropować rozwiązanie spełniające wymienione wyżej kryteria w ramach dostępnego budżetu.

- 6 tys. zł. - projekt założeń roślinnych wraz z ewentualnymi uzupełniającymi elementami małej architektury (opcjonalnie), przygotowanie 3 wersji projektu wraz z opisem i wizualizacją (mapka nasadzeń, zdjęcia roślin, grafiki oddające styl) w formie pozwalającej mieszkańcom na podjęcie wyboru przy głosowaniu na wersję do realizacji

- 38 tys. zł - materiały (rośliny, ziemia, itd.) - robocizna Projekt powinnien być wykonany przez profesjonalną firmę zajmującą się architekturą zieleni i dostosowany do dostępnego nań budżetu. oraz robocizna


Całkowity koszt projektu: 38 44 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Konieczna będzie pielęgnacja wykonanej zieleni, jednak jej koszty nie powinny znacząco odbiegać od kosztów pielęgnacji skweru w obecnym stanie.


Całkowity koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Załączniki