Autor projektu - zmiany z 2017-03-09 12:47:09
Powrót do projektu

Utworzenie pasa do lewoskrętu prawoskrętu z ulicy Dywizjonu 303 w ulice Lazurową

status: Zgłoszony


Projekt ma na celu utworzenie pasa do lewoskrętu prawoskrętu z ulicy Dywizjonu 303 w ulice Lazurową w związku ze znacznie utrudnionym włączeniem się do ruchu na ulicę Lazurową.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.898433682159528984336821595
szerokość geograficzna: 52.2463171367621942463171367622

Dzielnica

Bemowo


Charakter projektu

Lokalny , Bemowo


Lokalizacja projektu

Skrzyżowanie ulic Dywizjonu 303 i Lazurowej

Istotne informacje o lokalizacji

Skrzyżowanie ulic Dywizjonu 303 i Lazurowej


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • studenci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ulica dostępna dla wszystkich uczestników ruchu


Pełny opis projektu

Projekt ma na celu utworzenie pasa do lewoskrętu prawoskrętu z ulicy Dywizjonu 303 w ulice Lazurową w związku ze znacznie utrudnionym włączeniem się do ruchu na ulicę Lazurową. Na wspomnianym wyżej skrzyżowaniu nie ma sygnalizacji świetlnej, natomiast natężenie ruchu na ulicy Lazurowej szczególnie w godzinach szczytu uniemożliwia płynne włączenie się do ruchu na ulicy Lazurowej.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na ulicy Dywizjonu 303 ( oraz ulicach w jej pobliżu ) cały czas powstają nowe inwestycje deweloperskie, mieszkańców z miesiąca na miesiąc przybywa w bardzo szybkim tempie co powoduje, iż natężenie ruchu również ulega zwiększeniu. Już w chwili obecnej wyjazd na ulice Lazurową często oznacza stanie w kilometrowym korku.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Dostosowanie terenu pod utworzenie pasa do lewoskrętu - 10 000 zł

2. Utworzenie pasa do lewoskrętu 85 000 zł


Całkowity koszt projektu: 95 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki