wsurala - zmiany z 2017-06-12 11:12:12
Powrót do projektu

Utworzenie pasa do prawoskrętu z ulicy Dywizjonu 303 w ulice ulicę Lazurową

status: Zgłoszony


Projekt ma na celu utworzenie Projekt ma na celu utworzenie pasa do prawoskrętu z ulicy Dywizjonu 303 w ulice ulicę Lazurową w związku ze znacznie utrudnionym włączeniem się do ruchu na ulicę Lazurową.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.8984336821595
szerokość geograficzna: 52.2463171367622

Dzielnica

Bemowo


Charakter projektu

Lokalny , Bemowo


Lokalizacja projektu

Skrzyżowanie ulic Dywizjonu 303 i Lazurowej

Istotne informacje o lokalizacji

Skrzyżowanie ulic Dywizjonu 303 i Lazurowej


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • studenci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ulica dostępna dla wszystkich uczestników ruchu


Pełny opis projektu

Projekt ma na celu utworzenie pasa do prawoskrętu z ulicy Dywizjonu 303 w ulice Lazurową w związku ze znacznie utrudnionym włączeniem się do ruchu na ulicę Lazurową. Na wspomnianym wyżej skrzyżowaniu nie ma sygnalizacji świetlnej, natomiast natężenie ruchu na ulicy Lazurowej szczególnie w godzinach szczytu uniemożliwia płynne włączenie się do ruchu na ulicy Lazurowej.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na ulicy Dywizjonu 303 ( oraz ulicach w jej pobliżu ) cały czas powstają nowe inwestycje deweloperskie, mieszkańców z miesiąca na miesiąc przybywa w bardzo szybkim tempie co powoduje, iż natężenie ruchu również ulega zwiększeniu. Już w chwili obecnej wyjazd na ulice Lazurową często oznacza stanie w kilometrowym korku.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Dobudowa pasa ruchu = 90 000 zł

Przebudowa wodociągu będącego w kolizji z planowanym pasem = 44 600 zł

Projekt = 2676 zł

SUMA za cały projekt 95 000+47 276 = 142 276 zł


Całkowity koszt projektu: 142 276,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Utrzymanie, sprzątanie


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki