Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2017-03-20 17:27:20
Powrót do projektu

Rewitalizacja zieleni ulic: Jaracza, Solec, Czerwonego Krzyżaul. Jaracza

status: Zgłoszony


Projekt przewiduje rewitalizację istniejących drzew przez powiększanie mis, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, obsadzanie mis zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!) i montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami. Planowane są także uzupełnienia ulic ulicy nowymi drzewami i powiększanie powierzchni zielonych - utworzenie lub wzbogacenie istniejących zieleńców.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0314047336578370314047336578
szerokość geograficzna: 52.235881831456522358818314565

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

ulice: Jaracza, Solec

Istotne informacje o lokalizacji

-


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekty ogólnodostępne, dostępne dla wszystkich, o każdej porze.


Pełny opis projektu

W ramach projektu zostaną zmodernizowane misy istniejących drzew oraz nasadzone nowe drzewa jako uzupełnienie szpalerów. Zastosowane zostaną pilotażowo najnowocześniejsze metody, niestosowane dotąd szerzej w Warszawie, gwarantujące właściwe warunki dla życia drzew.Zamiast dotychczasowej ziemi wokół drzew zastosowane zostaną podłoża strukturalne, które są mieszanką kruszyw o różnej średnicy i żyznej gleby z domieszką hydrożelu. Są one przepuszczalne dla wody, powietrza i korzeni drzew, a jednocześnie przenoszą ciężar nawierzchni. Misy zostaną obsadzone zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!). Montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami.Wytyczne do modernizacja istniejących mis i nowych nasadzeń w załączniku. Powierzchnie mis muszą wynosić min. 4 m2. Obrzeża muszą być wykonywane w taki sposób, aby woda spływająca od strony fasad budynków wpływała do misy (górna krawędź obrzeża 5 mm poniżej nawierzchni chodnika).Ponadto zostanie dosadzonych 35 drzew - głównie na istniejących trawnikach, które zostaną zamienione w zieleńce - z atrakcyjniejszą zielenią niż tradycyjne trawniki8 nowych drzew. Wszystkie misy i zieleńce zostaną ogrodzone wygrodzeniami typu ZOM i obsadzone zielenią okrywową lub zadarniającą (nie trawnikiem). Przed budynkiem nr 81 (od strony 3 Maja) zieleniec zostanie stworzony kosztem niepotrzebnie dużego chodnika i obsadzony gatunkami traw wysokich. Nowy zieleniec zostanie również stworzony przed budynkiem nr 32/44 (przed Carrefourem, z 4 drzewami oraz od strony ul. Solec - z 2 drzewami).Misy drzew w ul. Jaracza zostaną wyposażone w dreny, umożliwiające ich zasilanie wodą z nawozami mineralnymi - w porach najbardziej suchych (ok. 10 razy w ciągu roku). Dreny muszą być wykonane z tworzyw innych niż PVC.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ma na celu ochronę istniejących drzew i zapewnienie im właściwych warunków. A dodatkowo wdrożenie nowoczesnych i skutecznych metod ochrony drzew w warunkach śródmiejskich - z wyższej półki, dotąd w Warszawie niestosowanych.Według specjalistów (patrz: http://bit.ly/204JFIp ), aby zachować drzewa w centrum miasta konieczna jest wymiana gleby pod drzewami na tzw. podłoże strukturalne, złożone z kruszyw o różnym uziarnieniu. Pozwala ono rozwijać się korzeniom, a jednocześnie dobrze przenosi obciążenie chodników. Istniejące misy muszą zostać powiększone i obsadzone roślinnością atrakcyjną wizualnie, i zapewniającą utrzymanie spulchnienia gleby. Aby zapobiec wjeżdżaniu samochodów muszą one zostać wygrodzone niskimi barierkami.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Projekt obejmuje drzewa: 1) ulica Jaracza (północna strona): 5 istniejących, 8 nowych z wymianą podłoża 2) Plac na skrzyżowaniu ulic Solec i Jaracza (wyspa centralna): 6 nowych bez wymiany podłoża 3) ul. Solec 32/44: 6 nowych z wymianą podłoża + zieleniec (zieleniec i 4 nowe od strony parkingu przed Carrefourem 4) ul. Solec 28-30: 6 nowych bez wym. podłoża + 2 zieleńce 5) ul. Solec 20A: zieleniec 6) ul. Solec 63 - do Ludnej: 1 nowe bez wym. podłoża + zieleniec 7) ul. Solec 65-79: 4 nowe bez wym. podłoża 8) ul. Solec 81 (od str. 3 maja) - 4 nowe bez wym. podłoża, 1 istniejące + zieleniec zamiast części chodnika 9) ul. Solec 83: 1 istniejące (przy przystanku) + zieleniec (trójkątny) Razem: 7 drzew istniejących (wymiana podłoża), 14 nowych z wymianą podłoża, 21 nowych bez wymiany podłoża oraz 7 zieleńców.5 istniejących drzew i 8 nowych z wymianą podłoża

Przyjęto stawki:

- wymiany podłoża i przygotowanie gleby: 2 tys. zł/szt.

- zasadzenie nowego drzewa (20-30 cm obwodu): 1,5 tys zł/szt.

- mała architektura (obrzeża, kraty, wygrodzenia typu ZOM, zdjęcie i odbudowa nawierzchni chodnika), nasadzenia roślinności niskiej: 1,5 tys. zł/szt. - zieleniec: średnio 10 tys. zł/szt.Koszty:

- Drzewa istniejące: 7 5 x (2 tys. + 1,5 tys.) = 2417,5 tys. zł

- Drzewa nowe z wymianą podłoża: 14 8 x (2 tys. + 1,5 tys. + 1,5 tys. ) = 70 40 tys. zł

- Drzewa nowe bez wymiany podłoża: 21 x 1,5 tys. = 31,5 tys. zł - Zieleńce: 7 x 10 zł = 70 tys. zł - Projekty i tabliczki: 20 10 tys. złRazem: 216 67,5 tys. zł


Całkowity koszt projektu: 216 00067 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

podlewanie drzew 5 razy w roku i pielęgnacja bylin, przyjęto 40 zł / drzewo (1680 520 zł), i 400 zł/ zieleniec (2800 zł)


Całkowity koszt eksploatacji: 4 480520,00 zł

Załączniki

  • Rewitalizacja zieleni przyulicznej.pdf
  • PREZENTACJA 2305-Rewitalizacja_zieleni_ul. Jaracza.pdf