Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2017-05-06 17:40:06
Powrót do projektu

Rewitalizacja zieleni ul. Jaracza

status: Zgłoszony


Projekt przewiduje rewitalizację istniejących drzew przez powiększanie mis, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, obsadzanie mis zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!) i montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami. Planowane są także uzupełnienia ulicy nowymi drzewami.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0314047336578
szerokość geograficzna: 52.2358818314565

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

ulice: Jaracza, Solec

Istotne informacje o lokalizacji

-


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekty ogólnodostępne, dostępne dla wszystkich, o każdej porze.


Pełny opis projektu

W ramach projektu zostaną zmodernizowane misy istniejących drzew oraz nasadzone nowe drzewa jako uzupełnienie szpalerów. Zastosowane zostaną pilotażowo najnowocześniejsze metody, niestosowane dotąd szerzej w Warszawie, gwarantujące właściwe warunki dla życia drzew.Zamiast dotychczasowej ziemi wokół drzew zastosowane zostaną podłoża strukturalne, które są mieszanką kruszyw o różnej średnicy i żyznej gleby z domieszką hydrożelu. Są one przepuszczalne dla wody, powietrza i korzeni drzew, a jednocześnie przenoszą ciężar nawierzchni. Misy zostaną obsadzone zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!). Montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami.Wytyczne do modernizacja istniejących mis i nowych nasadzeń w załączniku. Powierzchnie mis muszą wynosić min. 4 m2. Obrzeża muszą być wykonywane w taki sposób, aby woda spływająca od strony fasad budynków wpływała do misy (górna krawędź obrzeża 5 mm poniżej nawierzchni chodnika).Ponadto zostanie dosadzonych 8 nowych drzew. Wszystkie misy i zieleńce zostaną ogrodzone wygrodzeniami typu ZOM i obsadzone zielenią okrywową lub zadarniającą (nie trawnikiem).Misy drzew w ul. Jaracza zostaną wyposażone w dreny, umożliwiające ich zasilanie wodą z nawozami mineralnymi - w porach najbardziej suchych (ok. 10 razy w ciągu roku). Dreny muszą być wykonane z tworzyw innych niż PVC.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ma na celu ochronę istniejących drzew i zapewnienie im właściwych warunków. A dodatkowo wdrożenie nowoczesnych i skutecznych metod ochrony drzew w warunkach śródmiejskich - z wyższej półki, dotąd w Warszawie niestosowanych.Według specjalistów (patrz: http://bit.ly/204JFIp ), aby zachować drzewa w centrum miasta konieczna jest wymiana gleby pod drzewami na tzw. podłoże strukturalne, złożone z kruszyw o różnym uziarnieniu. Pozwala ono rozwijać się korzeniom, a jednocześnie dobrze przenosi obciążenie chodników. Istniejące misy muszą zostać powiększone i obsadzone roślinnością atrakcyjną wizualnie, i zapewniającą utrzymanie spulchnienia gleby. Aby zapobiec wjeżdżaniu samochodów muszą one zostać wygrodzone niskimi barierkami.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychProjekt obejmuje 5 istniejących drzew i 8 nowych z wymianą podłoża Przyjęto stawki: - wymiany podłoża i przygotowanie gleby: 2 tys. zł/szt. - zasadzenie nowego drzewa (20-30 cm obwodu): 1,5 tys zł/szt. - mała architektura (obrzeża, kraty, wygrodzenia typu ZOM, zdjęcie i odbudowa nawierzchni chodnika), nasadzenia roślinności niskiej: 1,5 tys. zł/szt. Koszty: - Drzewa istniejące: 5 x (2 tys. + 1,5 tys.) = 17,5 tys. zł - Drzewa nowe z wymianą podłoża: 8 x (2 tys. + 1,5 tys. + 1,5 tys. ) = 40 tys. zł - Projekty i tabliczki: 10 tys. zł Razem: 67,5 tys. zł

Całkowity koszt projektu: 107 490,00zł brutto, w tym:- wykonanie projektu – 15 000,00 zł brutto

- projekt organizacji ruchu: 6 000,00zł brutto

- wymiana - podłoże strukturalne- pod drzewami istniejącymi : 10 000,00zł brutto (4m3x500,00zł x 5);

- materiał roślinny wraz z sadzeniem: 12 000,00zł brutto (1 500, 00zł x 8szt.);

- wymiana - podłoże strukturalne- pod drzewami nowo posadzonym: 16 000,00zł brutto (4m3x500,00zł x 8);

metalowe wygrodzenie mis drzew: 15 600,00zł brutto (1200,00zł x 13szt.);

- korekta mis i krawężniki : 26 000,00zł brutto (2 000,00zł x 13szt.);

- nasadzenia pod drzewami : 6 500,00zł brutto (10x50,00zł x 13szt.);

- naklejka informacyjna z oznaczeniem budżetu partycypacyjnego: 390,00zł brutto

(30,00zł x 13szt.).

Całkowity koszt projektu: 107 490,00zł brutto, w tym:


Całkowity koszt projektu: 107 490,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

podlewanie drzew 5 razy w roku i pielęgnacja bylin, przyjęto 40 zł / drzewo (520 zł)


Całkowity koszt eksploatacji: 520,00 zł

Załączniki

  • Rewitalizacja zieleni przyulicznej.pdf
  • PREZENTACJA 2305-Rewitalizacja_zieleni_ul. Jaracza.pdf