Autor projektu - zmiany z 2017-01-24 00:11:24
Powrót do projektu

Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty

status: Zgłoszony


Celem projektu jest poszerzenie istniejącego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Stacji Techniczno-Postojowej metra na Kabatach w taki sposób, by powstał osobny chodnik i droga dla rowerów. Ponadto budowa oświetlenia wzdłuż tego ciągu. Realizacja projektu zwiększy bezpieczeństwo i komfort wszystkich użytkowników tego miejsca.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0613542795181270613542795181
szerokość geograficzna: 52.1272905451557661272905451558

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż STP Kabaty, odcinek od ulicy Mielczarskiego do wjazdu na parking przy STP.

Istotne informacje o lokalizacji

Jest to teren zielony, położony wzdłuż muru STP Kabaty. Obecnie znajduje się tam wyłącznie nieoświetlony ciąg pieszo-rowerowy. Teren jest własnością miasta stołecznego Warszawy.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • rodziny z dziećmi
  • wszyscy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren ogólnodostępny, całodobowo. Oświetlenie sprawi, że stanie się on użytecznym ciągiem komunikacyjnym także po zmroku.


Pełny opis projektu

Projekt polegać ma na wybudowaniu chodnika szerokości 2 metrów, sąsiadującego z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym, który po realizacji projektu zostałby przekwalifikowany ponownie na drogę dla rowerów. Do wybudowania jest 400 metrów chodnika, przy założeniu jego połączenia z istniejącym chodnikiem wzdłuż ulicy prowadzącej od al. KEN do STP Kabaty.

Kluczowym elementem projektu jest wybudowanie wzdłuż nowego chodnika i jednocześnie drogi dla rowerów oświetlenia ulicznego. Obecnie cały ciąg wzdłuż STP Kabaty tonie po zmroku w ciemnościach, co zmniejsza komfort i poczucie bezpieczeństwa wszystkich spacerujących tam osób. Latarnie byłyby ustawione co 30 metrów na całym odcinku od ul. Mielczarskiego do wjazdu na parking STP Kabaty (600 metrów).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie jest to miejsce, gdzie piesi (w tym rodzice z małymi dziećmi i wózkami), biegacze oraz rowerzyści mają do dyspozycji wspólny ciąg pieszo-rowerowy, co często powoduje niebezpieczne sytuacje. Rozdzielenie tych ciągów na osobny chodnik i drogę dla rowerów zwiększy bezpieczeństwo i komfort wszystkich użytkowników tego traktu. A wybudowanie oświetlenia sprawi, że również po zmroku będzie można z niego bezpiecznie korzystać.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Budowa chodnika - 200 000 złBudowa oświetlenia wraz z kablami zasilającymi - 140 000 złWycena zgodna z wartościami podawanymi przez Urząd Miasta przy założeniu, że 100m2 chodnika kosztuje 25000 zł, a jedna latarnia z okablowaniem 7000 zł.


Całkowity koszt projektu: 340 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty sprzątania chodnika - jak obecnie (sprzątanie łącznie z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym)Koszt oświetlenia - 10000 zł rocznie (energia elektryczna i konserwacja)


Całkowity koszt eksploatacji: 10 000,00 zł

Załączniki

  • 000-Plan orientacyjny.jpg