Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 21:49:21
Powrót do projektu

Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty

status: Zgłoszony


Celem projektu jest poszerzenie istniejącego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Stacji Techniczno-Postojowej metra na Kabatach w taki sposób, by powstał osobny chodnik i droga dla rowerów. Ponadto budowa oświetlenia wzdłuż tego ciągu. Realizacja projektu zwiększy bezpieczeństwo i komfort wszystkich użytkowników tego miejsca.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0613542795181
szerokość geograficzna: 52.1272905451558

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż STP Kabaty, odcinek od ulicy Mielczarskiego do wjazdu na parking przy STP.

Istotne informacje o lokalizacji

Jest to teren zielony, położony wzdłuż muru STP Kabaty. Obecnie znajduje się tam wyłącznie nieoświetlony ciąg pieszo-rowerowy. Teren jest własnością miasta stołecznego Warszawy.


Klasyfikacja projektu

 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dorośli
 • rodziny z dziećmi
 • wszyscy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren ogólnodostępny, całodobowo. Oświetlenie sprawi, że stanie się on użytecznym ciągiem komunikacyjnym także po zmroku. Rozdzielenie ruchu rowerowego i pieszego pozwoli na bezpieczne i przyjemne korzystanie z tej trasy przez wszystkie grupy użytkowników. Piesi nie będą musieli stawać przed wyborem, czy ryzykować zderzenie z rowerzystą czy iść bokiem, często przez kałuże i błoto.


Pełny opis projektuprojektu

Elementy projektu:1. Budowa ok. 560 metrów chodnika o szerokości 1,5 metra od narożnika ulic Wilczy Dół i Mielczarskiego do wjazdu na parking STP Kabaty. W tym remont krótkiego odcinka chodnika prowadzącego od narożnika ulic do rozpoczęcia istniejącego ciągu pieszo-rowerowego.

W miejscach, gdzie będzie to możliwe dopuszczalne zwiększenie szerokości do 2 metrów (do ustalenia na etapie projektowania). Ze względu na ryzyko zalewania chodnik musi zostać podniesiony.2. Przebudowa istniejącego ciągu pieszo-rowerowego (ok. 560 metrów) na dwukierunkową drogę dla rowerów o szerokości 2 metrów (w miejscach, gdzie będzie to możliwe do szerokości 2,5 metra). W tym wymiana nawierzchni ze zniszczonej kostki na asfalt oraz wyniesienie DDR w celu wyeliminowania zalewania.3. Budowa oświetlenia na całym odcinku projektu. Proponowane latarnie parkowe LED lub częściowo lampy zainstalowane na płocie STP Kabaty. Proponowane rozmieszczenie co 30 metrów.W przypadku braku możliwości realizacji odcinka leżącego na gruncie prywatnym fragment ten zostanie pominięty i pozostawiony w formie dotychczasowego ciągu pieszo-rowerowego. To odcinek nie dłuższy niż 20 metrów.

W innym miejscu, gdzie obecny CPR przechodzi przez grunt prywatny (tuż przed wjazdem do STP) możliwe jest poprowadzenie go z pominięciem działki prywatnej.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie jest to miejsce, gdzie piesi (w tym rodzice z małymi dziećmi i wózkami), biegacze oraz rowerzyści mają do dyspozycji wspólny ciąg pieszo-rowerowy, co często powoduje niebezpieczne sytuacje. Rozdzielenie tych ciągów na osobny chodnik i drogę dla rowerów zwiększy bezpieczeństwo i komfort wszystkich użytkowników tego traktu. A wybudowanie oświetlenia sprawi, że również po zmroku będzie można z niego bezpiecznie korzystać.

Dodatkowo, obecny ciąg pieszo-rowerowy jest w bardzo złym stanie technicznym. Kostka miejscami wykrusza się, w innych faluje, a cała trasa jest regularnie zalewana. Modernizacja pozwoli na wyeliminowanie tych problemów.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Budowa chodnika - 200 126 000 zł Budowa oświetlenia wraz z kablami zasilającymi - 140 000 zł Wycena zgodna z wartościami podawanymi przez Urząd Miasta przy założeniu, że 100m2 chodnika kosztuje 25000 zł, a jedna latarnia z okablowaniemPrzebudowa istniejącego ciągu pieszo-rowerowego na drogę dla rowerów - 168 000 złBudowa oświetlenia - 126 000 złProjekt i oznakowanie - 10 000 złWycena na podstawie konsultacji z Urzędem Dzielnicy Ursynów oraz na podstawie danych Centrum Komunikacji Społecznej. Przyjęty koszt 1m2 chodnika i nowej nawierzchni drogi rowerowej - 150 zł, koszt jednej latarni/lampy z kablem zasilającym - 7000 zł.


Całkowity koszt projektu: 340 430 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty sprzątania chodnika - jak obecnie (sprzątanie łącznie z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym)Koszt oświetlenia - 10000 zł rocznie (energia elektryczna i konserwacja)


Całkowity koszt eksploatacji: 10 000,00 zł

Załączniki000-Plan orientacyjny

 • Plan orientacyjny.png
 • Stan obecny1.JPG
 • Stan obecny 2.jpg
 • Stan obecny 3.jpg
 • Stan obecny 4.jpg
 • Stan obecny 5.jpg
 • Stan obecny 6.jpg
 • Stan obecny 7.jpg
 • Stan obecny 8.jpg