Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2017-05-08 07:56:08
Powrót do projektu

Dom Kultury dla każdego

status: Zgłoszony


Zainteresowanie i dostarczenie informacji o ciekawych pomieszczeniach dla mieszkańców dzielnicy oraz o potencjalnych przeszkodach dla osób z niepełnosprawnościami, wykorzystując technologię wirtualnego spaceru.


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 22.710113525390625
szerokość geograficzna: 52.395715477302105

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

ogólnodzielnicowy

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Wirtualny Spacer jest dostępny online 24/h 7 dni w tygodniu, dzięki dostępności online każdy mieszkaniec, bez względu na ograniczenia będzie mógł dowiedzieć się o przestrzeniach dostępnych w dzielnicowym ośrodku kultury.


Pełny opis projektu

Domy Kultury to coraz nowocześniejsze miejsca spotkań i edukacji lokalnych społeczności. Budowanie silnych więzi społecznych to fundament dla rozwoju dzielnicy. Dzięki promocji w formie wirtualnego spaceru przestrzeń domu kultury zostanie lepiej zauważona przez mieszkańców, a osoby z ograniczeniami mobilności będą mogły zapoznać się z potencjalnymi przeszkodami. Pozwoli to na oszczędność czasu i łatwiejszą organizacje spotkań.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zwiększenie zainteresowania przestrzeniami dla lokalnych spotkań i zajęciami prowadzonymi na terenie domu kultury.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Dom Kultury Śródmieście – 5 lokalizacji (Smolna, Foksal, Hoża, Anielewicza, Jazdów); MDK Muranów – 1 lokalizacja; MDK Łazienkowska – 1 lokalizacja; Staromiejski Dom Kultury – 2 lokalizacje; razem 8 obiektów;

8 x 1000 zł = 8 000 zł

Stworzenie wirtualnego spaceru po wszystkich pomieszczeniach.

Całkowity koszt projektu:
1
Całkowity koszt projektu: Całkowity koszt projektu: 8 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszt utrzymania aplikacji online


Całkowity koszt eksploatacji:
197
Całkowity koszt eksploatacji: Całkowity koszt eksploatacji: 985,00 zł

Załączniki