Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 17:15:21
Powrót do projektu

Połączenie dróg rowerowych przy ul. Poligonowej i Nowaka-Jeziorańskiego

status: Zgłoszony


Ciągi rowerowe przy ul. Poligonowej powinny zostać połączone z drogą rowerową wzdłuż ul. Nowaka-Jeziorańskiego.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0824190080165860824190080166
szerokość geograficzna: 52.2306869694785052306869694785

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

Ul. Poligonowa Skrzyżowanie ul. Poligonowej z ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Istotne informacje o lokalizacji

Ul. Poligonowa została kilka lat temu wyposażona w drogę rowerową. Jednakże nie została ona poprowadzona po obu stronach ulicy, co utrudnia korzystanie z niej i przejazd do innych osiedli dzielnicy.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dotyczy terenu publicznego, który jest ogólnodostępny.


Pełny opis projektu

Projekt ma na celu:

1) wyznaczenie brakującego przejazdu rowerowego przy skrzyżowaniu z ul. Nowaka-Jeziorańskiego, co poprawi bezpieczeństwo na skrzyżowaniu;

2) wyznaczenie wykonanie zjazdu przy skrzyżowaniu z ul. Kwarcianą; 3) wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Kompasową a Latyczowską, co umożliwi wjazd na drogi rowerowe z ul. Kwarcianej, przy której znajduje się szkoła.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Przy omawianej ulicy droga rowerowa nie ma połączenia z istniejącą infrastrukturą na Gocławiu i brakuje możliwości przejazdu do ul. Latyczowskiej i Kwarcianejm.in. do Parku Nad Balatonem. Jednostki miejskie nie będą podejmować w najbliższym czasie prac w tym kierunku. Należy te prace zakończyć poprzez połączenie wszystkich fragmentów w jeden spójny korytarz komunikacyjny. Ułatwi to poruszanie się rowerem wzdłuż całej ul. Poligonowej.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1) Oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego = ok. 150 zł; 2) Przejazd rowerowy = 5 Przejazd rowerowy i przesunięcie przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem i projektem organizacji ruchu = 25 tys. zł; 3

2) Obniżenie krawężników Wykonanie zjazdu przy skrzyżowaniu z ul. Kwarcianą = 2 ulicą Kwarcianą wraz z oznakowaniem i projektem organizacji ruchu = 12 tys. zł.; 4) Dokumentacja projektowaKoszty wg informacji Urzędu Dzielnicy.


Całkowity koszt projektu: 7 50037 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Poligonowa 1 .jpg
  • Poligonowa 2.jpg
  • IMG_5837.JPG
  • IMG_5838.JPG