Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

aarabadzic - zmiany z 2017-02-08 15:15:08
Powrót do projektu

Dzień walki z rakiem piersi na Bielanach

status: Zgłoszony


Akcja, której celem jest rozpowszechnienie profilaktyki i edukowanie w zakresie zagrożenia zachorowaniem na raka, ze szczególnym uwzględnieniem raka piersi (i raka jąder). Nauka badania swojego ciała z użyciem fantomów kupionych w edycji na rok 2017.

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Żeromskiego 55/67 - siedziba Warszawskiego Stowarzyszenia Amazonek na Bielanach

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Akcja dostępna dla wszystkich chętnych.


Pełny opis projektu

Weekendowa akcja mająca na celu propagowanie badań. Rak piersi jest najczęstszym w Polsce kobiecym nowotworem złośliwym (blisko 22% wszystkich zachorowań!). Dla przykładu: w 2008 roku stwierdzono w Polsce 14576 nowych przypadków, a choroba zabiła 5362 osoby. Połowa z nich mogłaby żyć, gdyby raka wykryto wcześniej.

Wśród mężczyzn w wieku 25 - 44 lat rak jąder to aż 25% przypadków wszystkich nowotworów. Wcześnie wykryty daje się wyeliminować w 100%.Obie te choroby łączy jedno: da się je wykryć samemu, jeśli wie się jak to zrobić.Wykorzystując fantomy do badania raka piersi, Warszawskie Stowarzyszenie Amazonek udostępni swoją siedzibę w celu zorganizowania akcji nauczania o badaniu swojego ciała i dostrzegania niepokojących symptomów.Najbardziej korzystny jest termin w okresie lata - większa dostępność i lepszy klimat do spotkań.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Profilaktyka jest znacznie tańsza, niż leczenie. Koszt leczenia jednej osoby wielokrotnie przewyższa koszt całej akcji (a nadal nie uwzględnia czynników takich jak wypadnięcie z rynku pracy i rehabilitacja). W Polsce system edukacji nie kładzie specjalnego nacisku na profilaktykę raka. W Anglii fantomy są dostępne dla uczniów szkół, w Polsce nadal zdarzają się zaś osoby, które badają się raz na dekadę lub dłużej, a zdecydowana większość z grup ryzyka nie potrafi rozpoznać symptomów raka.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Materiały dla chętnych i materiały reklamujące inicjatywę: 3500PLN

Rozprowadzenie materiałów reklamujących: wolontariat

Poczęstunek - 500 PLN


Całkowity koszt projektu: 4 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki