Autor projektu - zmiany z 2017-01-24 00:01:24
Powrót do projektu

CHROŃMY DRZEWA - Szkolenia dla pracowników Wydziału Konserwacji i Środowiska Urzędu Dzielnicy Białołęka i mieszkańców

status: Zgłoszony


Cykl szkoleń terenowych i kameralnych na temat właściwych i wypracowanych przez wybitnych naukowców zasad sadzenia, pielęgnacji i ochrony drzew i krzewów - skarbów Białołęckiej przyrody. Szkolenia przeznaczone będą dla wszystkich osób chętnych, oraz dla przedstawicieli WKS Białołęka. Cele projektu jest zwiększenie dbałości o zieleń w naszej dzielnicy.

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Szkolenia odbywać się będą w wynajętej sali np. w ośrodku kultury, urzędzie lub szkole.

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Każdy chętny będzie mógł wziąć udział w organizowanych spotkaniach.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada realizację cyklu szkoleń, których celem jest podniesienie jakości zieleni miejskiej na terenie Białołęki. Niestety coraz częściej widzimy wycinane drzewa w naszej okolicy - w wielu przypadkach bezzasadnie. Realizowane projekty budowlane są wykonywane z brakiem poszanowania dla przyrody. Chcemy zmiany! Chcemy aby zarówno mieszkańcy nabyli wiedzę, jak i nasi urzędnicy. Dlatego proponujemy cykl szkoleń obejmujący 12 spotkań - 1 spotkanie w miesiącu. Część zajęć odbędzie się w salach, a część w terenie. W salach będziemy się zdobywać cenną wiedzę, a w terenie będziemy ją wykorzystywać i wspólnie ze specjalistami z dziedziny dendrologii i przyrody rozwiązywać problemy.

Proponowane tematy to m.in.:

- sadzenie drzew i krzewów wg Standardów Kształtowania zieleni Warszawy

- ochrona drzew i krzewów np. w okresie zimowym wg Standardów Kształtowania zieleni Warszawy

- jakie zabiegi pielęgnacyjne są dopuszczalne a jakie nie (m.in. zasady przycinania drzew, mikoryzowanie, korowanie itp.)

- sposoby pielęgnacji drzew młodych, dorosłych i starych

- ochrona drzew na placu budowy

- terenowa kontrola stanu drzew

- mała retencja - stosowanie podłoży przepuszczalnych

- metody oceny drzew zagrażających

- warsztaty terenowe - wspólna inwentaryzacja drzew, rozpoznawanie drzew zagrożonych, badanie drzew z wykorzystaniem tomografu, rezystografu, wspólne szukanie sposobów ochrony i dbania o konkretne drzewa problemowe.Zakłada się, iż zajęcia prowadzić będą doświadczeni dendrolodzy, najlepiej związani z ośrodkiem naukowym np. SGGW.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Coraz częściej na Białołęce drzewa są wycinane. Nowe drzewa często są sadzone w nieprawidłowy sposób, bez zachowania jakichkolwiek wypracowanych przez naukowców standardów. Chcemy to zmienić i edukować zarówno nas mieszkańców, jak i naszych urzędników.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

12 warsztatów- wynajem sali: 300 zł x 12 = 3 600 zł

- prowadzenie: 12 x 500 600 zł = 6 000 7 200SUMA: 9 600 10 800


Całkowity koszt projektu: 9 600,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki