Wydział Konserwacji i Środowiska_Bia - zmiany z 2017-04-11 11:35:11
Powrót do projektu

CHROŃMY DRZEWA - Szkolenia dla pracowników Wydziału Konserwacji i Środowiska Urzędu Dzielnicy Białołęka i mieszkańcówmieszkańców Dzielnicy Białołeka

status: Trwa ocena


Cykl szkoleń terenowych i kameralnych na temat właściwych i wypracowanych przez wybitnych naukowców zasad sadzenia, pielęgnacji i ochrony drzew i krzewów - skarbów Białołęckiej przyrody. Szkolenia przeznaczone będą dla wszystkich osób chętnych, oraz dla przedstawicieli WKS Białołęka. Cele chętnych mieszkańców. Celem projektu jest zwiększenie dbałości o zieleń w naszej dzielnicy.

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Szkolenia odbywać się będą w wynajętej sali np. w ośrodku kultury, urzędzie lub szkole.

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańcówmieszkańców

Szkolenie przewidziane jest dla chętnych mieszkańców, maksymalnie 20 osób. O przyjęciu na szkolenie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada realizację cyklu szkoleń, których celem jest podniesienie jakości zieleni miejskiej na terenie Białołęki. Niestety coraz częściej widzimy wycinane drzewa w naszej okolicy - w wielu przypadkach bezzasadnie. Realizowane projekty budowlane są wykonywane z brakiem poszanowania dla przyrody. Chcemy zmiany! Chcemy aby zarówno mieszkańcy nabyli wiedzę, jak i nasi urzędnicy. Dlatego proponujemy cykl szkoleń obejmujący 12 spotkań ok. 1 godzinnych - 1 spotkanie w miesiącu. Część zajęć odbędzie się w salach, a część w terenie. W salach będziemy się zdobywać cenną wiedzę, a w terenie będziemy ją wykorzystywać i wspólnie ze specjalistami z dziedziny dendrologii i przyrody rozwiązywać problemy.

Proponowane tematy to m.in.:

- sadzenie drzew i krzewów wg Standardów Kształtowania zieleni Warszawy

- ochrona drzew i krzewów np. w okresie zimowym wg Standardów Kształtowania zieleni Warszawy

- jakie zabiegi pielęgnacyjne są dopuszczalne a jakie nie (m.in. zasady przycinania drzew, mikoryzowanie, korowanie itp.)

- sposoby pielęgnacji drzew młodych, dorosłych i starych

- ochrona drzew na placu budowy

- terenowa kontrola stanu drzew

- mała retencja - stosowanie podłoży przepuszczalnych

- metody oceny drzew zagrażających

- warsztaty terenowe - wspólna inwentaryzacja drzew, rozpoznawanie drzew zagrożonych, badanie drzew z wykorzystaniem tomografu, rezystografu, wspólne szukanie sposobów ochrony i dbania o konkretne drzewa problemowe.Zakłada się, iż zajęcia prowadzić będą doświadczeni dendrolodzy, najlepiej związani z ośrodkiem naukowym np. SGGW.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Coraz częściej na Białołęce drzewa są wycinane. Nowe drzewa często są sadzone w nieprawidłowy sposób, bez zachowania jakichkolwiek wypracowanych przez naukowców standardów. Chcemy to zmienić i edukować zarówno nas mieszkańców, jak i naszych urzędników.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

12 warsztatów- wynajem sali: 300 zł x 12 = 3 600 zł (cena wynajmu sali na 2 godziny w szkołach na Tarchominie to ok 100 zł)

- prowadzenie: 12 x 550 zł (koszt na godzinne szkolenie) = 6000 6600SUMA: 9600 zł


Całkowity koszt projektu: 9 60010 200,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki