Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta - zmiany z 2017-04-13 12:36:13
Powrót do projektu
zielona

Zielona ściana - zmniejszenie uciążliwości Trasy Łazienkowskiej

status: Zgłoszony


Projekt zakłada dosadzenie roślinności tworzącej "zieloną ścianę" na nasypie Al. Armii Ludowej na odcinku od Zamku Ujazdowskiego do pl. na Rozdrożu. Celem projektu jest znaczne zagęszczenie roślinności wysokiej (drzew) i niższej (krzewów, żywopłotów) poprzez nowe nasadzenia. Będą one zmniejszały uciążliwości (hałas, zanieczyszczenie pyłami) wynikające z bliskości drogi szybkiego ruchu.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0303561680484560303561680485
szerokość geograficzna: 52.220533848436252205338484362

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Ujazdów - Pas drogowy al. Armii Ludowej

Główna Biblioteka Lekarską i Instytutem Teatralnym.

Istotne informacje o lokalizacji

Główną Biblioteką

, Parkiem Jazdów, a Zamkiem Ujazdowskim,

Istotne informacje o lokalizacji

Pas drogowy al. Armii Ludowej. W szczególności nasyp między Parkiem Ujazdowskim, Osiedlem Jazdów

i

Pas drogowy al. Armii Ludowej. W szczególności nasyp między Parkiem Ujazdowskim, Osiedlem Jazdów, Parkiem Jazdów, a Zamkiem Ujazdowskim, Główna Biblioteka Lekarską i Instytutem Teatralnym.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • zdrowie
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • wszyscy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogólnodostępna zieleń miejska - nasadzenia drzew i krzewów, które stworzą lepsze warunki akustyczne i poprawią lokalnie jakość powietrza.


Pełny opis projektuAleja Armii Ludowej jest bardzo ruchliwą trasą szybkiego ruchu, która oddziałuje negatywnie na komfort akustyczny oraz jakość powietrza na Ujazdowie. Nasyp przy drodze jest idealnym miejscem na gęste nasadzenia roślin, zarówno drzew jak i krzewów, które będą częściowo chronić użytkowników terenu przed hałasem i zanieczyszczeniem oferując także przyjemne dla oka, estetyczne zasłonięcie zielenią trasy. W ramach projektu przewiduje się: 1. Gęste nasadzenia drzew i krzewów na całym odcinku nasypu 2. Żywopłot (gatunki jadalne) tuż ograniczający wjazd na chodnik przy ogrodzeniu Parku Ujazdowskiego

Posadzenie 20 drzew, 300 m2 krzewów, 500 m2 w pasie drogowym Al. Armii Ludowej.

W szczególności na nasypie między Parkiem Ujazdowskim, Osiedlem Jazdów, Parkiem Jazdów, a Zamkiem Ujazdowskim, Główna Biblioteka Lekarską i Instytutem Teatralnym.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt jest dedykowany szczególnie użytkownikom Jazdowa, dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 12, Przedszkola nr 129. "Zielona ściana" będzie także ważna dla komfortu pracujących w pobliskich instytucjach (CSW Zamek Ujazdowski, Instytut Teatralny) oraz osób korzystających z Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Szpitala Nowowiejskiego. Większa ilość drzew i krzewów przy ulicy, stanowiąc barierę dla hałasu i zanieczyszczeń, może w dłuższej perspektywie wpłynąć pozytywnie na zdrowie użytkowników terenu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zakup i posadzenie 20 szt. drzew o obwodach pni 16 – 18 cm, wraz z posadzeniem i trzyletnia pielęgnacją - 31 800 zł 200 m2 krzewów wraz z posadzeniem i trzyletnia pielęgnacją - 37 134 zł 500 m2 łąki kwietnej - 15 000 zł oznakowanie projektu - 1 000 zł Koszt projektu: 84 934 zł Pielęgnacja po posadzeniu: - pielęgnacja krzewów - 7 500 zł Koszt projektu: 92 434 – 24.000,00 zł

Posadzenie 300 m2 krzewów wraz przygotowaniem terenu – 35.000,00 zł

Roczna pielęgnacja drzew- 3600,00 zł

Roczna pielęgnacja krzewów – 3750,00 zł

Oznakowanie projektu – 1300,00 zł

Koszt projektu z roczną pielęgnacją : 67.650,00


Całkowity koszt projektu: 92 43467 650,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latachPielęgnacja nasadzeń: 2019 - 13 648,00 zł 2020 - 13 648,00 zł 2021 - 13 648,00 zł

7.350,00


Całkowity koszt eksploatacji: 13 6487 350,00 zł

Załączniki