Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta - zmiany z 2017-04-13 13:46:13
Powrót do projektu

Zielona ściana - zmniejszenie uciążliwości Trasy Łazienkowskiej

status: Zgłoszony


Projekt zakłada dosadzenie roślinności tworzącej "zieloną ścianę" w pasie drogowym Al. Armii Ludowej w szczególności na nasypie Al. Armii Ludowej na odcinku od Zamku Ujazdowskiego do pl. na Rozdrożu. Celem projektu jest znaczne zagęszczenie roślinności wysokiej (drzew) i niższej (krzewów, żywopłotów) poprzez nowe nasadzenia. Będą one zmniejszały uciążliwości (hałas, zanieczyszczenie pyłami) wynikające z bliskości drogi szybkiego ruchu.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0303561680485
szerokość geograficzna: 52.2205338484362

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Pas drogowy al. Armii Ludowej

Istotne informacje o lokalizacji

Pas drogowy al. Armii Ludowej. W szczególności nasyp między Parkiem Ujazdowskim, Osiedlem Jazdów, Parkiem Jazdów, a Zamkiem Ujazdowskim, Główna Biblioteka Lekarską i Instytutem Teatralnym.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • zdrowie
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • wszyscy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogólnodostępna zieleń miejska - nasadzenia drzew i krzewów, które stworzą lepsze warunki akustyczne i poprawią lokalnie jakość powietrza.


Pełny opis projektu

Posadzenie 20 drzew, 300 m2 krzewów, 500 m2 w pasie drogowym Al. Armii Ludowej.

W szczególności na nasypie między Parkiem Ujazdowskim, Osiedlem Jazdów, Parkiem Jazdów, a Zamkiem Ujazdowskim, Główna Biblioteka Lekarską i Instytutem Teatralnym.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt jest dedykowany szczególnie użytkownikom Jazdowa, dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 12, Przedszkola nr 129. "Zielona ściana" będzie także ważna dla komfortu pracujących w pobliskich instytucjach (CSW Zamek Ujazdowski, Instytut Teatralny) oraz osób korzystających z Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Szpitala Nowowiejskiego. Większa ilość drzew i krzewów przy ulicy, stanowiąc barierę dla hałasu i zanieczyszczeń, może w dłuższej perspektywie wpłynąć pozytywnie na zdrowie użytkowników terenu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zakup i posadzenie 20 szt. drzew – 24.000,00 zł

Posadzenie 300 m2 krzewów wraz przygotowaniem terenu – 35.000,00 zł

Roczna pielęgnacja drzew- 3600,00 zł

Roczna pielęgnacja krzewów – 3750,00 zł

Oznakowanie projektu – 1300,00 zł

Koszt projektu z roczną pielęgnacją : 67.650,00 zł


Całkowity koszt projektu: 67 650,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

7.350,00


Całkowity koszt eksploatacji: 7 350,00 zł

Załączniki