Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2017-03-19 21:11:19
Powrót do projektu

Bliżej natury - miejska oaza łącząca pokolenia

status: Zgłoszony


Istotą projektu jest stworzenie miejsca odpoczynku dla szerokiego grona odbiorców - zwłaszcza rodzin z dziećmi oraz seniorów.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.039948463385370399484633854
szerokość geograficzna: 52.206116392886282061163928863

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Teren inwestycji znajduje się pomiędzy budynkami Gagarina 15, Gagarina 17, Sielecka 26 i Sielecka 28 oraz plac zieleni przy ul. Gagarina obok budynków numer 17, 15 i 13.

Istotne informacje o lokalizacji

Tereny zielone zlokalizowane przy budynkach i pomiędzy budynkami, ściany garaży, metalowe ogrodzenie pomiędzy budynkami Gagarina 15 i Sielecka 26 oraz plac zieleni przy ul. Gagarina obok budynków numer 17, 15 i 13.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Podwórko na którym zlokalizowana jest zieleń jest miejscem całkowicie otwartym, ogólnodostępnym dla wszystkich bez ograniczeń czasowych.


Pełny opis projektu

Celem projektu jest stworzenie przyjaznej przestrzeni dla okolicznych mieszkańców. Przestrzeni, która przez cały rok stanie się miejscem odpoczynku, relaksu i zabawy dla osób w każdym wieku. Przestrzeni, która będzie zielona przez cały rok, kolorowa, kwitnąca oraz pachnąca wiosną i latem. Nasadzenia będą obejmowały również rośliny miododajne, rośliny sprzyjające małym ptakom oraz takie, które będą chroniły przed kleszczami czy komarami.

Roślinność oprócz walorów estetycznych będzie miała też wpływ na poprawę lokalnego mikroklimatu, zwłaszcza latem, gdy będzie chronić przed upałami.Celem projektu jest również poszerzenie poczucia wspólnoty wśród lokalnej społeczności. Otwartość na współdziałanie i zdobyte w czasie współpracy doświadczenie owocować może kolejnymi projektami, stworzonymi przez mieszkańców.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Poprawa estetyki przestrzeni publicznej, uzupełnienie bioróżnorodnością terenu zieleni miejskiej.

Stworzenie miejsca odpoczynku dla szerokiego grona odbiorców z nastawieniem na dzieci i seniorów, którzy licznie zamieszkują przylegające do podwórka budynki. Dla osób starszych zieleń na podwórku często jest jedynym kontaktem z naturą, gdy stan zdrowia uniemożliwia spacery, zwłaszcza w budynkach bez wind, które dominują w naszej okolicy.

Projekt ma również na celu zawiązanie lokalnej społeczności skupionej na wspólnym działaniu na rzecz poprawy warunków panujących w naszej okolicy. Zgromadzone w ten sposób doświadczenie będziemy mogli wykorzystać do wspierania mieszkańców, którzy również będą chcieli zmienić coś w swojej okolicy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Podane ceny zawierają ewentualny transport, montaż i robociznęProjekt zieleni 10000 zł

Drobne naprawy i remonty 5000 zł

Altanka drewniana z oświetleniem LED 19000 zł

Kosze na śmieci 70l (2 szt.) 1400 zł

Ławki z oparciem (4 szt.) 8000 zł

Stojak na rowery (z utwardzeniem gruntu) 800 zł

Obsadzenie konarów drzew bluszczem (9 drzew) 900 zł

Posadzenie bluszczu w cieniu pod kasztanami 6400 zł

Bluszcz na ścianie garaży (razem z donicami dla sadzonek) 5150 zł

Bluszcz na metalowym parkanie (razem z donicami dla sadzonek) 4800 zł

Nasadzenia w donicach (8 sztuk) przy zatoce parkingowej 1500 zł

Naprawa i dosadzenie brakujących żywopłotów w różnych częściach podwórka 41000 zł

Wymiana starego trawnika w różnych częściach podwórka 20250 zł

Łąka kwietna 15000 zł

Pozostałe nasadzenia krzewów w różnych miejscach podwórka 4000 zł


Całkowity koszt projektu: 143 200,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latachObsługa oświetlenia LED w altanie 150

eksploatacji zieleni i małej architektury 12.000 zł rocznie Konserwacja

konserwacja altany 250 400 zł riocznie


Całkowity koszt eksploatacji: 12 400,00 zł

Załączniki

  • mapka.jpg