Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2017-05-31 14:02:31
Powrót do projektu

Zakup książek do czytelni naukowej nr XIII

status: Zgłoszony


Projekt proponuje kwotę 10000 zł na kupno książek z różnych dziedzin nauki. Ksiązki Książki będą udostępniane w czytelni naukowej nr XIII mieszczącej się przy ul. Trawiastej 10, Anin w Bibliotece Głównej dzielnicy Dzielnicy Wawer.

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Trawiasta 10

Istotne informacje o lokalizacji

Bardzo dobry dojazd koleją SKM, PKP Anin, autobusy 125, 525 (ul. Kajki) oraz 521,119,213 (od strony PKP Anin)


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • zainteresowania

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Lokalizacja projektu to Czytelnia Naukowa nr XIII mieszcząca się na I piętrze Biblioteki Głównej Dzielnicy Wawer przy u. Trawiastej 10. Czytelnia jest otwarta od poniedziałku do soboty (pon, wt i czw., piątek 11-19, w środy 11-16 i soboty 10-14). Jak każda biblioteka jest dostępna dla wszystkich. Jest to jedyna czytelnia naukowa w dzielnicy Wawer, która udostępnia księgozbiór również do domu.


Pełny opis projektu

Planowana kwota 10000 zł zostanie przeznaczona na kupno nowości wydawniczych ze wszystkich dziedzin nauki w kilku transzach rozłożonych na cały 2018 r. Książki oznakowane pieczęcią z logo Budżetu Partycypacyjnego będą wprowadzane do księgozbioru czytelni nowe książki z różnych dziedzin wiedzy przez pracowników biblioteki będą starannie wybrane uwzględniając potrzeby czytelników.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Przychodząc do czytelni chcielibyśmy otrzymać poszukiwane książki. Jednak z budżetu biblioteka nie jest w stanie zakupić wszystkich pozycji naukowych. Jedyna czytelnia naukowa w Wawrze umożliwia mieszkańcom uzyskanie materiałów do egzaminów, prac licencjackich, magisterskich, wszelkich zadań związanych z nauką, zdobywaniem wiedzy. Służy również rozwijaniu zainteresowań, zaspokajaniu wszelkich potrzeb intelektualnych. Dodatkowe fundusze na zakup nowych wydawnictw naukowych są bardzo pożądane.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zakup około 200 egz. książek naukowych po ok. 50 zł =10000 zł

200 egz. x 50zł = 10000 zł


Całkowity koszt projektu: 10 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki