ijablonowska - zmiany z 2017-01-25 13:02:25
Powrót do projektu

Poszerzenie możliwości wykorzystania boiska sportowego na terenie SP 11 poprzez budowę zadaszenia oraz instalację ogrzewania

status: Zgłoszony


Wykonanie konstrukcji zadaszenia oraz urządzeń boiska sportowego na terenie SP 11 poprzez budowę zadaszenia oraz instalację ogrzewania.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.867720246315
szerokość geograficzna: 52.1965217391607

Dzielnica

Ursus


Charakter projektu

Lokalny , Ursus


Lokalizacja projektu

ul. Keniga 20

Istotne informacje o lokalizacji

Teren Szkoły Podstawowej nr 11 im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Warszawie.


Klasyfikacja projektu

  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Minimalny zakres/czas dostępności dla ogółu mieszkańców (np. dni, godziny): Codziennie w godzinach 15-18, co oznacza 3 godziny dziennie w dni powszednie oraz 8 godzin w weekend, co daje 15+16=31 godzin tygodniowo.

Trwałość projektu: Projekt będzie służył szkole i mieszkańcom przynajmniej przez kilkanaście lat.

Dyrektor Szkoły wyraża zgodę na korzystanie z efektu realizacji inwestycji nie tylko rodzicom i dzieciom uczęszczającym do SP 11, ale również innym mieszkańcom.

Z efektów projektu po zakończonym roku realizacji będzie można korzystać przez kilkanaście lat.
Pełny opis projektu

Projekt obejmuje wykonanie konstrukcji zadaszenia oraz urządzeń ogrzewających wraz z niezbędnymi dla tego zadania elementami infrastruktury.

W wyniku realizacji projektu poszerzą się możliwości wykorzystania istniejącego boiska sportowego na terenie SP 11 poprzez:

- możliwość korzystania z boiska w okresie jesienno-zimowym oraz przy złej pogodzie

- możliwość wykorzystania hali z boiskiem na cele widowiskowe.

Realizacja projektu obejmuje:

- zaprojektowane, wykonane i montaż hali (typu "półbeczka":, hala łukowa) z łuków z drewna klejonego warstwowo (opcjonalnie łuki stalowe), w tym:

- postawienie fundamentów betonowych

- podwójne poszycie z poduszką powietrzną

- świetliki dachowe

- rolety boczne

- drzwi zewnętrzne- stalowe

- oświetlenie

- instalacja grzewcza

- wykonanie przyłączy, niezbędnych dla realizacji tego projektu, elementów infrastruktury

- renowacja istniejącego boiska

- montaż zabezpieczeń i instalacji odwadniającej


Uzasadnienie dla realizacji projektu

-Szkoła SP 11 posiada braki w zakresie powierzchni sportowej- zajęcia w okresie zimowym odbywają się często na korytarzach.

-obecnie boisko wykorzystywane jest jedynie w okresie wiosenno-letnim.

-Szkoła SP 11 nie posiada sali widowiskowej-istniejąca sala gimnastyczna ma fatalna akustykę

-wraz z przeniesieniem DK MIS na ul. Traktorzystów nasze dzieci tracą ostatnią placówkę kulturalno-oświatową na osiedlu, która działa w godzinach pozaszkolnych, zatem dodatkowy obiekt sportowy-widowiskowy znakomicie wpisze się w oczekiwania mieszkańców osiedli i rodziców

- obiekt wzmocni promocję sportu wśród dzieci i młodzieży, także poprzez zapewnienie możliwości uprawiania dyscyplin halowych
Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Hala łukowa, w tym:

konstrukcja hali, projekt, membrana hali, oświetlenie podstawowe, w tym: montaż 325 000

Ogrzewanie-nośnik : 30 000

Destryfikatory: 5 000

Oświetlenie LED 9 600

Materiał Translucentny 18 000


Całkowity koszt projektu: 575 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty ogrzewania, dozorca, konserwacja, niezbędne inspiracje okresowe


Całkowity koszt eksploatacji: 20 000,00 zł

Załączniki