wsurala - zmiany z 2017-03-22 14:35:22
Powrót do projektu

Słupy ogłoszeniowe ogólnodostępne

status: Zgłoszony


2 słupy ogłoszeniowe na skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Wrocławskiej. Jeden na ogłoszenia Urzędu Dzielnicy a drugi na ogłoszenia drobne mieszkańców i lokalnych organizacji społecznych.

Dzielnica

Bemowo


Charakter projektu

Lokalny , Bemowo


Lokalizacja projektu

Róg Powstańców Śląskich i Wrocławskiej (k. Mc Donalda)

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • informacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • mieszkańcy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

ogólnodostępne


Pełny opis projektu

- słupy podzielone na działy, np. słup na ogłoszenia mieszkańców na działy: mieszkaniowe, praca, lekcje, usługi, zgudbione/znalezione, kupię/sprzedam, inne. Ma także listewki pozwalające wkładać kartki zamiast ich naklejania. Słup ogłoszeń Urzędu ma także działy (m.in. terminy i tematy zebrań komisji Urzędu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Mieszkańcy powinni mieć łatwy dostęp do ogłoszeń dzielnicy oraz mieć możliwość umieszczania swoich drobnych ogłoszeń w sposób legalny i nie szpecący otoczenia.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

koszt zakupu wraz z dostawą i zamontowaniem nie więcej niż 7,000 zł od sztuki

7.000 zł x 2 = 14.000 zł


Całkowity koszt projektu: 14 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • scan2017-02-20-135745.pdf