Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2017-01-25 10:31:25
Powrót do projektu

Miasteczko Ruchu Drogowego - Aluzyjna

status: Trwa ocenaZgłoszony


Miasteczko Ruchu Drogowego to miniatura elementów drogowych ze skrzyżowaniami, rondem oraz znakami. Dzięki zabawie w miasteczku dzieci poznają podstawy bezpiecznego zachowania na drodze. Dyrektorzy szkół zyskaliby to miejsce jako miejsce do egzaminowania przez policję.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9402418136596689402418136597
szerokość geograficzna: 52.347295118448913472951184489

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

ul Aluzyjna

Istotne informacje o lokalizacji

Działka 1/38 Obręb 4-01-03


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • komunikacja/drogi
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • rodziny z dziećmi
  • wszystkie dziec
  • dzieci Białołęk

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Miejsce ogólnodostępne z regulaminem miasteczka ruchu drogowego


Pełny opis projektu

Projekt zakłada budowę miasteczka ruchu drogowego. Całość mieścić się będzie na działce 1/38 w obrębu 4-01-03. Miasteczko ruchu drogowego to miniatury elementów drogowych ze skrzyżowaniami, rondem oraz znakami. Dzięki zabawie w miasteczku dzieci poznają podstawy bezpiecznego zachowania się na drodze. Dyrektorzy szkół zyskaliby drugie takie miasteczko, w którym dzieci mogłyby zdawać na kartę rowerową.

Wykonać trzeba:

1. zbudowanie ronda

2. utworzenie ścieżek rowerowych

3. wykonanie przejazdów

4. namalowanie znaków poziomych

5. zakupienie tablic znaków poziomych

6. wykonanie elementów toru sprawnościowego.

Miasteczko musi zawierać co najmniej:

1. skrzyżowanie skrzyżowania równorzędne, drogi z pierwszeństwem przejazdu z drogą podporządkowaną, ruchem o ruchu okrężnym

- z sygnalizacja sygnalizacją świetlną,

- z tzw. łamanym pierwszeństwem T6a, T6cT-6c,

- chodnik wraz z przejściami dla pieszych,

- znaki ostrzegawcze (wszystkie),

- stojaki na rowery,

- ławki


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Powstanie MRD jest wynikiem potrzeb poprawienia umiejętności jazdy na rowerze oraz znajomości przepisów ruchu drogowego. Uczniowie oraz wszystkie dzieci z osiedla chętnie będą uczestniczyć w zapoznawaniu się z ruchem na drodze.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Projekt 25.000 złotych

Przygotowanie terenu pod sztuczną nawierzchnię + roboty ziemne 20.000 zł

Położenie sztucznej nawierzchni, wypełnienie terenu miedzy między uliczkami z solarnym oświetleniem - 100.000 złotych Powstanie

Postawienie niskiego ogrodzenia, zainstalowanie znaków drogowych i , sygnalizacji świetlnej, przejść dla pieszych, małej architektury, sterowania - 130.000 złotych


Całkowity koszt projektu: 275 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

sprzątanie, przeglądy, konserwacja, energia


Całkowity koszt eksploatacji: 10 000,00 zł

Załączniki