slacek - zmiany z 2017-02-14 10:40:14
Powrót do projektu

Zagospodarowanie skweru przy ul. Schroegera

status: Zgłoszony


Stworzenie przyjemnego miejsca do wypoczynku mieszkańców, poprzez nasadzenia zieleni oraz montaż ławek. Podobnego do sposobu zagospodarowania plPl. Konfederacji przy ul. Schroegera.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9509947896004
szerokość geograficzna: 52.2786874899379

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

ul. Schroegera

Istotne informacje o lokalizacji

Skwer znajduje się między ulicami Fontany, Lisowską


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Skwer jest dostępny dla wszystkich mieszkańców.


Pełny opis projektu

Przywrócenie możliwości korzystania ze skweru, który obecnie jest bardzo zaniedbany. Nie ma możliwości usiąść na krótki odpoczynek. Dzielnica zamieszkała jest przez bardzo wielu seniorów oraz matki z małymi dziećmi, którzy chętnie spacerują po starej części Bielan. W sytuacji stałego zagrożenia smogiem, o którym obecnie wiele się mówi ten skwer usytuowany w pewnym oddaleniu od najruchliwszych ulic (Żeromskiego, Kasprowicza) może być enklawą zieleni i wypoczynku (i był) dla zmęczonych przechodniów. Marzy nam się aby i ten skwer wyglądał równie pięknie jak plac Konfederacji.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

1. Umiejscowienie skweru w pewnej odległości od najruchliwszych ulic.

2. W pobliżu szkoła i przedszkole.

3. Dosyć dużo terenów zielonych w okolicy.

4. Ten odcinek ul. Schroegera różni się na niekorzyść od pozostałej jej części.

5. Możliwość stworzenia niewielkim kosztem enklawy wyciszenia i spokoju wśród zieleni.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Ławki z oparciem 1 200,00 zł - 2 000,00 x 4 sztuki

Krzewy 100,00 zł x 7 sztuk

Kosze na śmiecie 50 sztuk


Całkowity koszt projektu: 8 750,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Konserwacja do 1000 zł.

Nie generuje dodatkowych kosztów (bo koszenie i sprzątanie jest wykonywane obecnie) a ewentualne dodatkowe koszty to utrzymanie ławek i przycinanie krzewów.


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki