Koordynator w dzielnicy Wola - zmiany z 2017-04-21 12:32:21
Powrót do projektu

Poprawa wyposażenia przestrzeni publicznej.

status: Zgłoszony


Ustawienie na stałe ławeczek w wyznaczonych miejscach publicznych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9390875699319
szerokość geograficzna: 52.2367876708801

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

Elekcyjna, Góralska, Olbrachta.

Istotne informacje o lokalizacji

Zaproponowana lokalizację ławeczek z oparciem uzasadniało, że w miejscach tych przebywają i przemieszczają się osoby z niepełnosprawnością, często chorymi kręgosłupami.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

W miarę osób przemieszczających się w wyznaczonych miejscach.


Pełny opis projektu

Ławki i kosze zostaną zainstalowane w poniżej wskazanych lokalizacjach:

1. Deptak (pasaż na tyłach budynku Batalionu AK „Parasol” 3 – 3a) dz. ew. nr 92 obręb

6-07-03 – ilość ławek 4 szt.

2. Pustola (zieleniec między cmentarzem a parkiem „Sowińskiego”) dz. ew. nr 7 obręb 6-07-12

– ilość ławek 5 szt.

3. Pustola (zieleniec między cmentarzem a parkiem „Sowińskiego”) dz. ew. nr 7 obręb 6-07-12

– ilość koszy 5 szt.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na terenie Woli mieszkają przeważnie osoby starsze, niepełnosprawne lub słabego zdrowia. Proponujemy ustawienie na stałe ławeczek drewnianych z oparciami.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zakup i montaż ławek żeliwnych z drewnianym siedziskiem oraz oparciem w ilości 5 szt. x 3 000,00 zł = 15 000,00 zł (teren Pustola między cmentarzem a parkiem).

Zakup i montaż ławek betonowych z drewnianym siedziskiem oraz oparciem w ilości 4 szt. x 2 000,00 zł = 8 000,00 zł (teren Deptak przy Batalionu AK Parasol).

Zakup i montaż koszy na śmieci /żeliwne lub stalowe/ poj. ok 40l w ilości 5 szt. x 1 300,00 zł

= 6 500,00 zł

Zakup i montaż tabliczek metalowych w ilości 14 szt. x 80,00 zł = 1 120,00 zł


Całkowity koszt projektu: 30 620,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Roczny koszt opróżniania 5 sztuk koszy na śmieci. x 104 dni w roku ( 2 razy w tyg. wtorki, piątki)

x 4,00 zł = 2 080,00 zł.


Całkowity koszt eksploatacji: 2 080,00 zł

Załączniki