Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Wydział Konserwacji i Środowiska_Bia - zmiany z 2017-04-19 11:53:19
Powrót do projektu

ZABAWA BEZ BARIER - stworzenie integracyjnego placu zabaw w parku Picassa.

status: Trwa ocena


Stworzenie integracyjnego placu zabaw wyposażonego w urządzenia zabawowe z których będą mogły korzystać dzieci z niepełnosprawnością, poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9521293640137
szerokość geograficzna: 52.3121519128326

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Park Picassa przy Van Gogha

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • rehabilitacyjna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Plac zabaw będzie dostępny dla dzieci przez 24h/ dobę przez 7 dni w tygodniu i będzie bezpłatny.


Pełny opis projektu

Projekt ZABAWA BEZ BARIER przewiduje uzupełnienie obecnej oferty urządzeń na placu zabaw w parku Picassa o integracyjny plac zabaw z możliwością korzystania przez dzieci niepełnosprawne. Montaż integracyjnych urządzeń zabawowych stworzy możliwość korzystania z placu zabaw dzieciom z dysfunkcją narządu ruchu, dla których zwykłe place zabaw stanowią barierę architektoniczną. Są to urządzenia, z których mogą korzystać osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.Na integracyjnym placu zabaw będą umieszczone:

Huśtawka wyposażona w atestowane siedzisko w postaci fotela zawieszonego na łańcuchach ze stali nierdzewnej.

Dane techniczne:

Wymiary urządzenia: 130x340 cm

Wysokość całkowita: 270 cm

Strefa bezpieczeństwa: 780x216 cm

Karuzela (3). Karuzela zapewnia możliwość zabawy osobom na wózkach inwalidzkich bez konieczności zsiadania z nich

Dane techniczne:

Wymiary urządzenia: 247 x 247 cm

Wysokość urządzenia: 90 cm

Wymiary strefy bezpieczeństwa: 647 x 647 cm

Zestaw integracyjny umożliwia jednoczesne korzystanie dzieciom na wózkach i oraz pełnosprawnym. Jest wyposażony w tablice, które stymulują rozwój.

Dane techniczne:

Wymiary urządzenia: 519x519 cm

Wysokość całkowita: 137 cm

Strefa bezpieczeństwa: 819x843 cm

Piaskownica, która zapewnia możliwość zabawy osobom na wózkach inwalidzkich bez konieczności zsiadania z nich.

Dane techniczne:

Wymiary urządzenia: 120x180 cm

Wysokość całkowita: 90 cm

Strefa bezpieczeństwa: 420x480 cm

Huśtawka wyposażona w siedzisko w postaci bocianiego gniazda zawieszonego na łańcuchach ze stali nierdzewnej

Dane techniczne:

Wymiary urządzenia: 197x296 cm

Wysokość całkowita: 251 cm

Strefa bezpieczeństwa: 750x235 cm


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Atutem doposażenia placu zabaw o urządzenia zabawowe integracyjne z możliwością korzystania przez dzieci z niepełnosprawnością jest walor edukacyjny i rehabilitacyjny.

Projekt wpisuje się w ideę rozwijania integracji społecznej poprzez umożliwienie dzieciom z niepełnosprawnością na aktywne spędzenie czasu ze zdrowymi rówieśnikami.

Na Białołęce żaden plac zabaw nie jest wyposażony w urządzenia z przeznaczeniem dla dzieci poruszających się na wózkach, a montaż takich urządzeń pozwoli rodzicom dzieci z niepełnosprawnością zaproponować swoim pociechom udział w zabawie ze zdrowymi dziećmi i pokazanie dzieciom, że wszyscy jesteśmy tacy sami i mamy prawo do radości i uśmiechu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Huśtawka z siedziskiem w kształcie fotela - 10.910 zł

Karuzela – 25548,00 zł

Zestaw integracyjny – 40590,00 zł

Piaskownica – 12300,00 zł

Huśtawka z siedziskiem bocianie gniazdo 6236,00 zł

Transport – 2356,00 zł

Nawierzchnia bezpieczna pod huśtawkami i karuzelą - 44.300 zł.

Kosze na śmieci – 2000 zł

Tablica informacyjna szt. 1 - 1000 zł Transport i montaż - 13 284,00 PLN Razem 145.240,00 zł
Całkowity koszt projektu: 145 240,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt utrzymania huśtawek jest zerowy. W okresie gwarancyjnym huśtawki są naprawiane nieodpłatnie, po tym okresie odpłatnie w zależności od rodzaju naprawy. Zabiegi jakie są zalecane to regularne smarowanie podzespołów, ale prace te są doraźnie wykonywane na zamontowanych już urządzeniach na placu zabaw.Jeżeli chodzi o koszty eksploatacyjne to gdy uszkodzenie nie będzie stricte mechaniczne to naprawa będzie naprawą gwarancyjną, a koszty napraw mechanicznych i konserwacja (np. malowanie, czyszczenie, smarowanie) szacujemy na nie więcej niż około 1000 zł rocznie na urządzenie zabawowe.


Całkowity koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Załączniki

  • Karuzela (2).pdf
  • Piaskownica (4).pdf
  • Zestaw integracyjny (3).pdf
  • Huśtawka (1).pdf
  • Huśtawka (5).pdf