Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz - zmiany z 2017-03-17 10:51:17
Powrót do projektu

Skrzynki lęgowe dla ptaków na Kępie Potockiej

status: Trwa ocena


Projekt służy ochronie parkowych ptaków (sikor, szpaków, mazurków), jak również nietoperzy i wiewiórek - nielicznie występujących na Kępie Potockiej. Zakłada utrzymanie (konserwację) 107 82 skrzynek lęgowych, zawieszonych tam w przeszłości oraz zakup i rozwieszenie skrzynek nowych - gdyż wciąż młody drzewostan tego terenu nie zapewnia zwierzętom koniecznych dla nich okryć dziupli.

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny , Żoliborz


Lokalizacja projektu

na południe od Trasy Grota Roweckiego wzdłuż Wybrzeża Gdyńskiego (Wisłostrady)

Istotne informacje o lokalizacji

Park Kępa Potocka - część żoliborska (południowa)


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • zwierzęta
  • publiczność

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren Parku Kępa Potocka na Żoliborzu i przyroda, w tym ptaki występujące na tym obszarze są ogólnodostępne dla publiczności. Gatunki gniazdujące w skrzynkach nie są płochliwe i dają łatwo obserwować z ziemi - nieraz z bliska. Ponadto każdy z odwiedzających park może stwierdzić ich obecność po donośnym i miłym dla nas śpiewie. Okres lęgowy gatunków wykorzystujących skrzynki trwa od marca do końca lipca, zaś niektóre ptaki (np.mazurki i sikory) nocujące w skrzynkach jesienią i zimą są widoczne przy nich praktycznie przez cały rok.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada radykalną poprawę warunków gniazdowania ptaków w skrzynkach lęgowych a także stworzy bezpieczne miejsca pobytu dziennego dla bytujących tam nietoperzy. Działania będą polegać na:

- dwukrotnej kontroli (I - II oraz 15 X - 15 XII 2018) około 70 skrzynek powieszonych w parku w przeszłości - celem usunięcia z nich starych i niepotrzebnych już ptakom gniazd (przed i po sezonie lęgowym 2018 r.)

- zakupie i rozwieszeniu w I kwartale 2018 r. 107 sztuk nowych skrzynek (w tym - 55 typu "B", 10 typu "A" i 2 typu"E" - dla puszczyka i kaczek, a także dla kawek 15 szt. - dla nietoperzy i 5 sztuk - dla wiewiórek)

- usunięciu starych gniazd z nowo - zawieszonych skrzynek, po sezonie lęgowym, czyli w IV kwartale 2018 r.

- sporządzeniu końcowego sprawozdania o zajęciu wszystkich skrzynek w tym parku w 2018 r.

Wyżej wymienione działania będą zrealizowane pod nadzorem specjalisty - ornitologa.UWAGA! Po zmianie:

1) liczba skrzynek typu "B" (dla szpaków) - 50 sztuk (zamiast 55 skrzynek tego typu),

2) REZYGNACJA ze skrzynek typu "A" (dla sikor i mazurków) - zamiast 10 skrzynek tego

typu,

3) liczba skrzynek typu "D" (dla kawek) - 15 sztuk (zamiast 20 sztuk tego typu),

4) liczba skrzynek dla nietoperzy - 10 sztuk (poprzednio było - 15 szt.).

BEZ ZMIAN pozostaje liczba skrzynek dla wiewiórek (5 sztuk) oraz typu "E" (dużych) -

dla kaczek krzyżówek lub puszczyka (2 szt.).

Tym samym łącznie do zawieszenia w Parku Kępa Potocka na początku 2018r.

przeznaczono 82 szt. skrzynek (zamiast pierwotnie planowanych - 107 sztuk).

BEZ ZMIAN pozostają: całkowity koszt projektu (9520 zł) oraz element projektu

polegający na 2-krotnym oczyszczeniu skrzynek w tym parku (pierwsze czyszczenie, do

końca lutego 2018r. - dotyczy wyłącznie ok. 70 skrzynek już powieszonych w omawianym

parku), drugie (od 15 X do 15 XII 2018r.) - również tych, które zostały przewidziane

do instalacji w projekcie w I kwartale 2018r.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Postulowane działanie jest niezbędne dla ochrony ptaków w parku Kępa Potocka, gdzie stosunkowo młody drzewostan nie zapewnia im (jak również nietoperzom i wiewiórkom)

wystarczającej liczby dziupli - koniecznych do gniazdowania niektórym gatunkom. Jednocześnie projekt ten przyczyni się do przedłużenia żywotności skrzynek już rozwieszonych i będzie skutkował wzrostem liczebności gatunków zwierząt, lubianych przez publiczność parku.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1) Dwukrotna kontrola, połączona z usunięciem starych gniazd ze skrzynek już powieszonych w parku.

- 70 skrzynek x 8 zł brutto za 1 skrzynkę x 2 kontrole - 1120 zł brutto

2) Zakup i zawieszenie 55 skrzynek typu "B' 3300 zł, 10 skrzynek typu "A" - 500 zł, 20 skrzynek typu "D" - 1800 zł, 2 skrzynek dla puszczyka i kaczek - 300 zł, 5 skrzynek dla wiewiórek - 300 zł, skrzynek dla nietoperzy - 900 zł

- w sumie 7100 zł

3) Oczyszczenie skrzynek nowych - 800 zł

40 Nadzór ornitologa wykonanie końcowego sprawozdania 500 złUWAGA! Po zmianie:

1) Dwukrotna kontrola, połączona z usunięciem starych gniazd ze skrzynek już powieszonych w parku.

- 70 skrzynek x 8 zł brutto za 1 skrzynkę x 2 kontrole - 1120 zł brutto

2) Zakup i zawieszenie 50 skrzynek typu "B' 3300 zł, 15 skrzynek typu "D" - 2300 zł, 2 skrzynek dla puszczyka i kaczek - 300 zł, 5 skrzynek dla wiewiórek - 300 zł, 10 szt. skrzynek dla nietoperzy - 900 zł

- w sumie 7100 zł

3) Oczyszczenie skrzynek nowych - 800 zł

4) Nadzór ornitologa wykonanie końcowego sprawozdania 500 zł


Całkowity koszt projektu: 9 520,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Coroczne czyszczenie ok. 170 152 skrzynek w latach następnych - około 1360 zł rocznie.


Całkowity koszt eksploatacji: 1 360,00 zł

Załączniki