slacek - zmiany z 2017-04-26 10:25:26
Powrót do projektu

Nagłośnienie i oświetlenie ledowe nowopowstałej sceny wraz z utworzeniem kontenerowego zaplecza

status: Zgłoszony Zakup zestawu nagłośnieniowego


Doposażenie sceny powstałej na placu zabaw "Plastusiowo", ul Kochanowskiego 22 . Doposażenie sceny w oświetlenie ledowe. Zapewnienie zaplecza kontenerowego.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9470599889755
szerokość geograficzna: 52.2681967678914

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Kochanowskiego 22

Istotne informacje o lokalizacji

Plac zabaw "Plastusiowo"


Klasyfikacja projektu

  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Scena znajduje się na placu zabaw, który jest ogólnodostępny dal dla wszystkich mieszkańców, od 8.00 do 21.00.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada doposażenie wybudowanej sceny na placu zabaw w sprzęt nagłośnieniowy , światła oraz ustawienie za sceną kontenerowego zaplecze służącego obsłudze nagłośnieniowenagłośnieniowej.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Konieczność doposażenia sceny w podstawowe elementy i utworzenie zaplecza scenicznego.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychSprzęt nagłośnieniowy - 40 000,00 zł

Sprzęt oświetleniowy - 10 000,00 zł

Pawilon kontenerowy - 35 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 85 45 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty konserwacji - 5 0001 500,00


Całkowity koszt eksploatacji: 5 0001 500,00 zł

Załączniki