slacek - zmiany z 2017-04-26 10:26:26
Powrót do projektu

Nagłośnienie i oświetlenie ledowe nowopowstałej sceny wraz z utworzeniem kontenerowego zaplecza

status: Zgłoszony


Doposażenie sceny powstałej na placu zabaw "Plastusiowo", ul Kochanowskiego 22 w oświetlenie ledowe. Zapewnienie zaplecza kontenerowego.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9470599889755
szerokość geograficzna: 52.2681967678914

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Kochanowskiego 22

Istotne informacje o lokalizacji

Plac zabaw "Plastusiowo"


Klasyfikacja projektu

  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Scena znajduje się na placu zabaw, który jest ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców, od 8.00 do 21.00.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada doposażenie wybudowanej sceny na placu zabaw w , światła oraz ustawienie za sceną kontenerowego zaplecze służącego obsłudze nagłośnieniowej.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Konieczność doposażenia sceny w podstawowe elementy i utworzenie zaplecza scenicznego.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Sprzęt oświetleniowy - 10 000,00 zł

Pawilon kontenerowy - 35 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 45 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty konserwacji - 1 500,00


Całkowity koszt eksploatacji: 1 500,00 zł

Załączniki