Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2017-01-26 09:25:26
Powrót do projektu

Radosny plac zabaw przy SP330

status: Trwa ocenaZgłoszony


Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 330. Projekt zakłada aranżację, wykonanie nawierzchni oraz montaż urządzeń na przyszkolnym placu zabaw z uwzględnieniem urządzeń dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami. Zostanie on również udostępniony mieszkańcom Dzielnicy Ursynów.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Mandarynki1

Istotne informacje o lokalizacji

Działka nr 38 z obrębu 11106


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zasady korzystania z placu zabaw opierać się będą na regulaminie obiektów sportowych.Od poniedziałku do piątku w godzinach 17.30 -21.00 oraz w weekendy od 8. 00 do 21.00 z placu zabaw będą mogli korzystać okoliczni mieszkańcy. W dni powszednie w godzinach od 7.30 do 17.30 plac będzie dostępny dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 330. Atrakcyjna przestrzeń, która powstanie w wyniku projektu będzie idealnym miejscem do wspólnych działań w środowisku lokalnym oraz szkolnym.


Pełny opis projektu

Projekt "Radosny plac zabaw" zakłada zaaranżowanie pustej przestrzeni znajdującej Się się obok częściowo zagospodarowanego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 330. Projekt obejmuje wymianę ziemi na podłoże syntetyczne o odpowiednich parametrach w strefach bezpieczeństwa urządzeń. Taki rodzaj podłoża zapewni także łatwe poruszanie się po nim osobom mających trudności z chodzeniem oraz będzie prostsze do utrzymania w czystości.

Proponowane urządzenia zostały wybrane z uwzględnieniem preferencji dzieci i sugestii rodziców. Najważniejszą innowacją jest boisko - aktualnie dzieci nie mają boiska tylko grają na resztkach trawy. Boisko ma być wykonane z powierzchni syntetycznej łatwej w utrzymaniu czystości i bezpiecznej. W projekcie planujemy podzielić teren na cześć rekreacyjną, sprawnościową oraz sportową. Aby umożliwić dzieciom w upalne dni odpoczynek planujemy ławeczki i altanę, Wszystkie sprzęty tj. stół do ping-ponga, stół do szachów, zestawy sprawnościowe oraz elementy siłowni plenerowej dobrane zostały tak, żeby dostęp do nich miały zarówno dzieci zdrowe jak i niepełnosprawne i aby mogły cieszyć się zabawą na świeżym powietrzu. W projekcie przewidziane zostało umieszczenie stojaka na rowery, ławek rekreacyjnych dla dzieci, altany chroniącej od słońca, regulaminu oraz kosza. Zarówno nawierzchnia , jak i urządzenia powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i certyfikatami, zapewniającymi wszelkie standardy bezpieczeństwa i jakości. Zaproponowana architektura placu zabaw da możliwość korzystania z niego osobom pełnosprawnym i niepełnosprawnym, a tym samym służyć będzie misji szkoły integracyjnej i włączającej, a korzystanie z niego będzie pozytywnie wpływało na ich wszechstronny rozwój i stymulowało sensorykę.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Teren objęty projektem jest tylko częściowo zagospodarowany i przy stale rosnącej liczbie uczniów uczęszczających do szkoły (ok. 700) nie spełnia potrzeb.Zmodernizowanie i zagospodarowanie obecnego placu zabaw urządzeniami dostosowanymi dla dzieci niepełnosprawnych pozwoli realizować ideę integracji, równości w dostępie do zabawy dostosowanej do możliwości i wieku dzieci, przyczyni się do propagowania aktywności fizycznej oraz poprzez zabawę będzie rozwijać młodych mieszkańców Warszawy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

tabela w załączeniu


Całkowity koszt projektu: 477 444,18 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Konserwacja urządzeń i powierzchni: wymiana piasku w piaskownicy, sprzątanie placu zabaw, przeglądy okersoweokresowe.


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki