slacek - zmiany z 2017-01-27 08:29:27
Powrót do projektu

Piknik integracyjny dla mieszkańców

status: Oczekuje na zatwierdzenieZgłoszony


Piknik integracyjny dla mieszkańców osiedli bielańskich. Proponowana tematyka: 1) "Jesteśmy zdrowi - wnuczki, rodzice, dziadkowie", 2) "Od przedszkola do Opola - śpiewają wnuki, rodzice, dziadkowie".

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.95203065662644894690978527069
szerokość geograficzna: 52.267250249717326826899035987

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Plac zabaw Kochanowskiego 22

Istotne informacje o lokalizacji

Plac zabaw ogrodzony, zapewniający bezpieczeństwo uczestnikom, zróżnicowana atrakcyjna mała architektura.


Klasyfikacja projektu

  • kultura
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Piknik dla mieszkańców osiedli zlokalizowanych po obu stronach ul. Broniewskiego, ul. Kochanowskiego. Piknik , organizowany na przełomie września i października w godzinach godz. 14.00 - 20. Uczestnictwo 00.

Zakładania liczba uczestników: 300-400 osób.


Pełny opis projektu

Piknik integracyjny dla mieszkańców udział o charakterze międzypokoleniowy. W programie przewidujemy przedsięwzięcia w obszarach:

- sport - propozycje konkurencji dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym konkurencje rodzinne,;

- kultura, relaks - występy wokalne, taneczne, wspólne śpiewanie.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Organizacja pikniku spełni wiele funkcji - integracyjną, promującą zajęcia sportowe, promującą zajęcia z zakresu kultury.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt programowy - koszty dla firm (fundacji, stowarzyszenia) prowadzących imprezę - 30 tysięcy 000,00 zł.

Koszt organizacyjno-techniczny związany z przygotowaniem placu zabaw - 5 ty.sł. 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 35 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki