Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w dzielnicy Praga-Południe - zmiany z 2017-01-25 14:25:25
Powrót do projektu

Szczęśliwy Maluch

status: Zgłoszony


Budowa ogólnodostepnego placu zabaw dla dzieci na terenie zielonym, na którym dzieci będą mogły spędzać wolny czas bawiąc się i podejmować aktywność fizyczną na bezpiecznych urządzeniach. Plac zabaw wraz z zestawem ławek umożliwiających odpoczynek w otoczeniu drzew dostępny dla wszystkich mieszkańców.

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

Teren pomiędzy ul Brazylijską 22a,24,26 Międzynarodowa 33 i Al Stanów Zjednoczonych 35

Istotne informacje o lokalizacji

Działka ewidencyjna nr 144 obręb 3-01-14


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogólnodostępny plac zabaw otwarty 7 dni w tygodniu od świtu do zmierzchu


Pełny opis projektu

Projekt zakłada budowę ogrodzonego placu zabaw o wymiarach 9mb x 6 mb na naturalnym podłożu trawiastym który wyposażony będzie w wielofunkcyjny zestaw zabawowy zawierający:

1 wielofunkcyjne urządzenie zabawowe typu Zamek umożliwiające m.in. wspinaczkę po bezpiecznych elementach wystających na podest, zjeżdżalnie po pochylni, wejście oraz zjazd po rurce pionowej.

2 urządzenie zabawowe- huśtawka dwustanowiskowa na łańcuchu jedno stanowisko z oparciem z przeznaczeniem na dzieci nie umiejących utrzymać równowagi drugie dla dzieci starszych umiejacych utrzymac równowagę

3 urządzenie zabawowe "linarium" umożliwiające dla dzieci starszych wspinaczkę po linach na bezpieczną wysokość

Ponadto projekt zakłada, rewitalizacje terenu zielonego i przygotowanie podłoża, wyposażenie placu zabaw w ławki, kosze na śmieci, regulamin placu zabaw oraz zamontowanie ogrodzenia z bezpieczna furtką.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt zakłada budowę placy zabaw na terenie budownictwa z lat 60, gdzie nie były przewidziane place zabaw dla dzieci. Obecnie dzieci nie mają miejsca gdzie mogą bezpiecznie spędzać wolny czas


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1 Projekt 8.000 zł

2 Wielofunkcyjne urządzenie zabawowe typu Zamek 21.000 zł

3 Urządzenie zabawowe huśtawka dwustanowiskowa na łańcuchu4.500 zł

4 Urzadzenie zabawowe bujak konik 2.400 zł

5 Urządzenie zabawowe linarium 7.300 zł

6 Regulamin na stojaku 800 zł

7 Ławka z oparciem do wkopania 2 szt 3.000 zł

8 Kosz na śmieci 2 szt 2.000 zł

9 Ogrodzenie terenu 9 mb x 6 mb - 16.000 zł

10 pRZYGOTOWANIE TERENU 7.000 zł


Całkowity koszt projektu: 72,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Roczny koszt przeglądu i konserwacji 1500 zł

Koszt utrzymania zieleni 1500 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 3,00 zł

Załączniki

  • SKMBT_C36017012515020.pdf