Koordynator w dzielnicy Wola - zmiany z 2017-04-20 13:58:20
Powrót do projektu

Chronimy jerzyki i wróble na Woli - skrzynki lęgowe.

status: Oczekuje na zatwierdzenieZgłoszony


Projekt służy zwiększeniu liczby miejsc gniazdowania jerzyków i wróbli - poprzez zamówienie i zawieszenie na ścianach zewnętrznych około 25-35 budynków komunalnych 250 skrzynek lęgowych dla tych ptaków. Ich liczebność systematycznie spada w mieście stąd konieczna jest ich ochrona.

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Cała Dzielnica Wola - w miejscach zabudowanych.

Istotne informacje o lokalizacji

Lokalizacje zawieszenia skrzynek będą dotyczyć budynków komunalnych i publicznych (np. szkoły), wyłącznie własności m. st. Warszawy. Zostaną one wskazane do realizacji projektu na podstawie ekspertyzy ornitologa.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • zwierzęta
  • Miłośnicy przyr

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Skrzynki i ptaki w nich gniazdujące (wróble i jerzyki) będą dobrze widoczne z ziemi - z miejsc ogólnodostępnych - skąd będzie można bez przeszkód obserwować zachowanie ptaków. Wróble można obserwować przy zajętych przez te ptaki skrzynkach praktycznie przez cały rok, zaś jerzyki od początku maja aż do połowy sierpnia. Gatunki te nie są płochliwe i można je łatwo dostrzec bez użycia lornetki.


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje zakup i rozwieszenie na około 30 budynkach należących do miasta (mieszkalnych lub użyteczności publicznej) 250 sztuk jednokomorowych skrzynek dla jerzyków:

Bielskiego 8 – szt. 15

Małego Franka 1a – 15 szt.

Szczecińskiego 1 – 15 szt.

Działdowska 15 - 15 szt.

Płocka 22a – 15 szt.

Staszica 3 – 10 szt.

Dzielna 74 – 5 szt.

Gibalskiego 11 – 5 szt.

Gibalskiego 12 – 15 szt.

Karolkowa 69 – 15 szt.

Leonarda 2 – 10 szt.

Tyszkiewicza 36a – 5 szt.

, zajmowanych również regularnie przez wróble, rzadziej szpaki i sikory. Skrzynki będą zawieszone (w liczbie od kilku do kilkunastu na jednym gmachu), po dokonaniu uzgodnień z komunalnymi administratorami tych nieruchomości, na podstawie opinii ornitologa, przygotowanej w uzgodnieniu z Dzielnicą Wola.

Przewiduje się lokalizację budek na ścianach zewnętrznych nieruchomości z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa publicznego, braku uciążliwości dla mieszkańców lub użytkowników budynków, preferencji w wyborze miejsc gniazdowania przez jerzyka i wróble oraz zasady ogólnodostępności - tak, aby ptaki przy skrzynkach mogły być bez przeszkód obserwowane z ziemi, z miejsca dostępnego bez ograniczeń dla przebywania. Do instalacji skrzynek zostanie użyty podnośnik samochodowy typu koszowego, zaś w lokalizacjach gdzie nie będzie on mógł być użyty przez kwalifikowanego alpinistę.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Jerzyki i wróble od lat zasiedlają zabudowę Warszawy. Swoja obecnością nie powodują żadnych uciążliwości ani zagrożeń sanitarnych. Latem ptaki te ograniczają plagę owadów - wróbel żywi się szkodnikami zieleni miejskiej, a jerzyk uciążliwymi dla człowieka owadami krwiopijnymi. Termomodernizacje i rewitalizacje budynków w Warszawie powodują drastyczny spadek dogodnych miejsc lęgowych dla tych ptaków, np. w szczelinach ścian. Dlatego tez ochrona jerzyka i wróbla jest konieczna aby zachować pożyteczna równowagę tych ptaków w mieście.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Koszt zakupu 250 szt. skrzynek lęgowych dla jerzyka i wróbla - 1 skrzynka 65 zł brutto, łącznie 16250 zł brutto,

2. Koszt opracowania ekspertyzy, w której ustalona zostanie uzgodniona wcześniej lista nieruchomości i szczegółowe lokalizacje skrzynek na budynkach - 950 zł brutto,

3. Koszt zawieszenia jednej skrzynki skrzynek z użyciem podnośnika lub wykorzystaniem pracy alpinisty - 130 zł brutto za budkę, łącznie 32500 zł.


Całkowity koszt projektu: 49 700,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt przeglądu technicznego (co 3 lata) jednej skrzynki 130 zł x 250 skrzynek = 32500 zł brutto więc rocznie około 10840 zł brutto.


Całkowity koszt eksploatacji: 10 840,00 zł

Załączniki