Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2017-01-26 12:02:26
Powrót do projektu

Przedłużenie ścieżki rowerowej w al. KEN do Doliny Służewieckiej

status: Oczekuje na zatwierdzenieZgłoszony


Przedłużenie ścieżki rowerowej w al. KEN stanowiłoby zakończenie tego przedsięwzięcia w al. KEN w kierunku północnym. Chodnik na odcinku Surowieckiego Dolina Służewiecka jest słabo wykorzystywany przez pieszych. Za ostatnimi budynkami mieszkalnymi przy Końskim Jarze możliwy jest bezpieczny zjazd przed wiaduktem Doliny Służewickiej, gdzie istnieją dogodne połącznia ze ścieżkami tam istniejącymi.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Al al. KEN pomiędzy ul. W. Surowieckiego a Doliną Służewiecką

Istotne informacje o lokalizacji

Chodnik pieszy położony po zachodniej stronie arterii komunikacyjnej al. KEN. Lokalizacja ścieżki - bezpośrednio przylegająca do ciągu pieszego od strony wschodniej.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

użytkowanie całodobowe i całoroczne


Pełny opis projektu

Ścieżka rowerowa zlokalizowania na chodniku w al. KEN pomiędzy ul . w. Surowieckiego a doliną służewiecką stanowi naturalne przedłużenie i zakończenie ścieżki w ciągu al. KEN w kierunku północnym. Mały ruch pieszy na tym odcinku stanowi dodatkowy atut jej lokalizacji. Przylegająca bezpośrednio do ciągu pieszego p jego wschodniej stronie nie będzie kolidowała z ruchem pieszym. Po przekroczeniu skrzyżowania al. KEN z ul. Surowieckiego biegnie po pasie zielni, w którym należy usunąć krzewy rosnące bliżej ciągu pieszego. Na wysokości przejścia, pomiędzy budynkami po lewej stronie trasy (bud. Koński jar 8 i 10, na mapce V i VII) ścieżkę należałoby poprowadzić pomiędzy drzewami. W dalszej części ścieżka łukiem lewoskrętnym skręca ku płd-zach. a następnie zmienia kierunek na płn-zach., by po łagodnym stoku zjechać ku wiaduktowi doliny służewieckiej. przed wiaduktem ścieżka może się połączyć ze ścieżka przed wiaduktem, prowadzącą dalej na teren Mokotowa. Długość ścieżki rowerowej łącznie z szerokością przekraczającej jezdni ul. Surowieckiego wynosi około 590 mb. Nawierzchnia ścieżki - asfaltowa.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ścieżka stanowić będzie naturalne przedłużenie ku północy ścieżki zrealizowanej wcześniej w pozostałej części al. KEN. Stanowić będzie korzystne połączenie ze ścieżkami rowerowymi sąsiadującego Mokotowa.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Projekt drogi rowerowej -. 20000 zł

2. Budowa drogi rowerowej o szerokości 2,0 m i asfaltowej nawierzchni 590mbx 300zł/mb -> 177000 zł


Całkowity koszt projektu: 197 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

1. Koszty odśnieżania 3000zł

2. Koszty sprzątania 1500zł


Całkowity koszt eksploatacji: 4 500,00 zł

Załączniki