Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2017-04-21 09:35:21
Powrót do projektu
Przedłużenie ścieżki rowerowej w

Usprawnienie ruchu rowerów od al. KEN do Doliny Służewieckiej

status: Zgłoszony Przedłużenie ścieżki rowerowej w al. KEN stanowiłoby zakończenie tego przedsięwzięcia


Projekt zakłada wyznaczenie przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu al. KEN i ul. Surowieckiego, aby ułatwić jazdę ścieżką rowerową w al. KEN w kierunku północnym. Chodnik na odcinku Surowieckiego Dolina Służewiecka jest słabo wykorzystywany przez pieszych. Za ostatnimi budynkami mieszkalnymi przy Końskim Jarze możliwy jest bezpieczny zjazd przed wiaduktem Doliny Służewickiej, gdzie istnieją dogodne połącznia ze ścieżkami tam istniejącymi. . Ponadto zakłada budowę alejki łączącej ścieżkę rowerową w parku Kozłowskiego z alejkami w rejonie budynków Koński Jar 9 i 10.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.02723926305771
szerokość geograficzna: 52.16192223677978

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Skrzyżowanie al. KEN/Surowieckiego. Wydeptana ścieżka w pobliżu budynków Koński Jar 9 i 10.

KEN. Lokalizacja ścieżki - bezpośrednio przylegająca do ciągu pieszego od strony wschodniej

Istotne informacje o lokalizacji

Skrzyżowanie al.

Lokalizacja projektu

al. KEN pomiędzy ul. W. Surowieckiego a Doliną Służewiecką (w tym działka 5/3 z obrębu 11001)

Istotne informacje o lokalizacji

Skrzyżowanie al. KEN/Surowieckiego. Wydeptana ścieżka w pobliżu budynków Koński Jar 9 i 10.

Chodnik pieszy położony po zachodniej stronie arterii komunikacyjnej

Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

użytkowanie całodobowe i całoroczne


Pełny opis projektu

Projekt zakłada dwa usprawnienia:

1. Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Surowieckiego na skrzyżowaniu z al. KEN (a także przejazdów przez al. KEN jeżeli będzie to możliwe w ramach przebudowy sygnalizacji) co pozwoli przekroczyć skrzyżowanie rowerzystom (dziś trzeba by to schodzić z roweru)

2. Budowę alejki rowerowej, która połączy ścieżkę rowerową w Parku Kozłowskiego z alejkami i lokalnymi uliczkami w rejonie budynków Koński Jar 9 i 10. Dziś w tym miejscu biegnie wydeptana dróżka, omijająca istniejące schody i skarpę. Nowa alejka asfaltowa ułatwi przejście i przejazd w tym miejscu.

Ścieżka rowerowa zlokalizowania na chodniku w al. KEN pomiędzy ul . w. Surowieckiego a doliną służewiecką stanowi naturalne przedłużenie i zakończenie ścieżki w ciągu al. KEN w kierunku północnym. Mały ruch pieszy na tym odcinku stanowi dodatkowy atut jej lokalizacji. Przylegająca bezpośrednio do ciągu pieszego p jego wschodniej stronie nie będzie kolidowała z ruchem pieszym. Po przekroczeniu skrzyżowania al. KEN z ul. Surowieckiego biegnie po pasie zielni, w którym należy usunąć krzewy rosnące bliżej ciągu pieszego. Na wysokości przejścia, pomiędzy budynkami po lewej stronie trasy (bud. Koński jar 8 i 10, na mapce V i VII) ścieżkę należałoby poprowadzić pomiędzy drzewami. W dalszej części ścieżka łukiem lewoskrętnym skręca ku płd-zach. a następnie zmienia kierunek na płn-zach., by po łagodnym stoku zjechać ku wiaduktowi doliny służewieckiej. przed wiaduktem ścieżka może się połączyć ze ścieżka przed wiaduktem, prowadzącą dalej na teren Mokotowa. Długość ścieżki rowerowej łącznie z szerokością przekraczającej jezdni ul. Surowieckiego wynosi około 590 mb. Nawierzchnia ścieżki - asfaltowa.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Przejazd rowerowy ułatwi dalszą jazdę rowerzystom jadącym ścieżką wzdłuż al. KEN. Nowa alejka w Parku Kozłowskiego ułatwi zjazd z al. KEN do parku i stanowić będzie korzystne połączenie ze ścieżkami rowerowymi sąsiadującego Mokotowa.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Surowieckiego - 450 000 zł,

- budowa alejki o szer. 2 m i nawierzchni asfaltowej (nie będzie ona formalnie oznakowana jako droga dla rowerów, ale będzie dostępna dla rowerzystów) – 62 000 zł (zgodnie z wyceną z Urzędu Dzielnicy, należy doliczyć koszty niewielkiej niwelacji terenu)

- projekt budowlany - 45 000zł,

Łączny koszt - 557 000zł.

1. Projekt drogi rowerowej -. 20000 zł 2. Budowa drogi rowerowej o szerokości 2,0 m i asfaltowej nawierzchni 590mbx 300zł/mb -> 177000 zł

Całkowity koszt projektu: 557 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

1. Koszty odśnieżania 3000zł

2. Koszty sprzątania 1500zł


Całkowity koszt eksploatacji: 4 500,00 zł

Załączniki