Koordynator w dzielnicy Bemowo - zmiany z 2017-02-01 14:59:01
Powrót do projektu

Ostoje przyrody

status: Zgłoszony


Zakątki w parkach dające schronienie i pokarm ptakom, motylom itp. dzięki doborowi roślin (drzew, krzewów, bylin).

Dzielnica

Bemowo


Charakter projektu

Lokalny , Bemowo


Lokalizacja projektu

Park Górczewska

między A. Krzywoń i Synów Pułku

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • mieszkańcy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren parkowy, ogólnodostępny. Możliwość obserwacji drobnych zwierząt stojąc za niskim ogrodzeniem.


Pełny opis projektu

Załącznik Nr 1


Uzasadnienie dla realizacji projektu

- stworzenie miejsca przyjaznego drobnym zwierzętom parkowym poprzez posadzenia roślin dostarczających im pożywienia i schronienia;

- możliwość obserwacji przyrodniczych: atrakcja parkowa (walor edukacyjny i relaks psychiczny);

- drzewa to tlen (walor prozdrowotny!);

- dobór roślin w parku powinien uzwględniać nie tylko względy estetyczne, ale także przyrodnicze.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

drzewa 1.075 zł, krzewy 3.550 zł, byliny wilgociolubne 800 zł, nasiona bylin motylej łąki 2.800 zł - jedna ostoja.

projekt zakłada wykonanie 2.


Całkowity koszt projektu: 16 450,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

- podlewanie - zwłaszcza w pierwszym roku, później latem i przed zimą

- usuwanie (ewentualnie) złamanych gałęzi (ale tylko jeśli mogłyby zagrozić bezpieczeństwu spacerowiczów)

- raz na kilka lat wymiana spróchniałych palików ogrodzenia lub zniszczonych tablic;

- raz na jakiś czas uzupełnienie roślin, które uschły oraz opielenie bylin.

Oszczędność na: koszeniu trawy, grabieniu liści, przycinaniu krzewów i wywożeniu odpadów roślinnych. Bilans wychodzi na 0.


Całkowity koszt eksploatacji: 0,00 zł

Załączniki

  • ZAŁ nr 1 - opis ostoi przyrody.pdf
  • Zał nr 2 - kosztorys.pdf
  • Zał nr 3 - lokalizacja.pdf