Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bemowo - zmiany z 2017-05-05 16:35:05
Powrót do projektu
Ostoje

Klomb - ostoja przyrody

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Zakątki w parkach dające schronienie i pokarm ptakom, motylom itp. dzięki doborowi roślin (drzew, krzewów, bylin).

Dzielnica

Bemowo


Charakter projektu

Lokalny , Bemowo


Lokalizacja projektu

Park Górczewska między A. Krzywoń i Synów Pułku w rejonie ul. Klemensiewicza (działki ewidencyjne nr 7/7 i 7/8 z obrębu 6-11-09).

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • mieszkańcy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren parkowy, ogólnodostępny. Możliwość obserwacji drobnych zwierząt stojąc za niskim ogrodzeniem.


Pełny opis projektu

Załącznik Nr 1


Uzasadnienie dla realizacji projektu

- stworzenie miejsca przyjaznego drobnym zwierzętom parkowym poprzez posadzenia roślin dostarczających im pożywienia i schronienia;

- możliwość obserwacji przyrodniczych: atrakcja parkowa (walor edukacyjny i relaks psychiczny);

- drzewa rośliny to tlen (walor prozdrowotny!);

- dobór roślin w parku powinien uzwględniać nie tylko względy estetyczne, ale także przyrodnicze.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychdrzewa 1.075 zł, krzewy 3.550 zł, byliny wilgociolubne 800 zł, nasiona bylin motylej łąki 2.800 zł - jedna ostoja. projekt zakłada wykonanie 2.

Zakup wraz z usługą nasadzenia krzewów - 13.000,00 zł, tablica informacyjno - edukacyjna - 2.000,00 zł.


Całkowity koszt projektu: 15 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

- podlewanie - zwłaszcza w pierwszym roku, później latem i przed zimą

- usuwanie (ewentualnie) złamanych gałęzi (ale tylko jeśli mogłyby zagrozić bezpieczeństwu spacerowiczów) - raz na kilka lat wymiana spróchniałych palików ogrodzenia lub zniszczonych tablicwyeksploatowanej tablicy;

- raz na jakiś czas uzupełnienie roślin, które uschły oraz opielenie bylin.

Oszczędność na: koszeniu trawy, grabieniu liści, przycinaniu krzewów i wywożeniu odpadów roślinnych. Bilans wychodzi na 0.


Całkowity koszt eksploatacji: 0,00 zł

Załączniki
  • ZAŁ nr 1 - opis ostoi przyrody.pdf