wsurala - zmiany z 2017-06-12 12:17:12
Powrót do projektu

Klomb – ostoja przyrody

status: Zgłoszony


Zakątki w parkach dające schronienie i pokarm ptakom, motylom itp. dzięki doborowi roślin.

Dzielnica

Bemowo


Charakter projektu

Lokalny , Bemowo


Lokalizacja projektu

Park Górczewska w rejonie ul. Klemensiewicza (działki ewidencyjne nr 7/7 i 7/8 z obrębu 6-11-09).

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • mieszkańcy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren parkowy, ogólnodostępny. Możliwość obserwacji drobnych zwierząt.


Pełny opis projektu

Załącznik Nr 1


Uzasadnienie dla realizacji projektu

- stworzenie miejsca przyjaznego drobnym zwierzętom parkowym poprzez posadzenia roślin dostarczających im pożywienia i schronienia;

- możliwość obserwacji przyrodniczych: atrakcja parkowa (walor edukacyjny i relaks psychiczny);

- rośliny to tlen (walor prozdrowotny!);

- dobór roślin w parku powinien uzwględniać nie tylko względy estetyczne, ale także przyrodnicze.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zakup wraz z usługą nasadzenia krzewów - 13.000,00 zł, tablica informacyjno - edukacyjna - 2.000,00 zł.


Całkowity koszt projektu: 15 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

- podlewanie - zwłaszcza w pierwszym roku, później latem i przed zimą

- raz na kilka lat wymiana wyeksploatowanej tablicy;

- raz na jakiś czas uzupełnienie roślin, które uschły oraz opielenie.

Oszczędność na: koszeniu trawy, grabieniu liści, przycinaniu krzewów i wywożeniu odpadów roślinnych. Bilans wychodzi na 0.


Całkowity koszt eksploatacji: 0,00 zł

Załączniki