Koordynator w dzielnicy Wola - zmiany z 2017-02-06 15:07:06
Powrót do projektu

Moja Wola - Centrum Dialogu Społecznego

status: Oczekuje na zatwierdzenieZgłoszony


Integracja i aktywizacja mieszkańców Woli otwartych na współpracę oraz partnerstwo w zakresie wzbogacania wiedzy o społeczeństwie obywatelskim poprzez zintegrowane działania międzypokoleniowe (dzieci, młodzież i dorośli) oraz uaktywnienie osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych, w celu tworzenia zaufania do integracji społecznej, wzmacnianie świadomości i zwiększania ich udziału w życiu społecznym.

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Lokal będący we władaniu Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.

Istotne informacje o lokalizacji

Projekt zakłada, iż zostanie zrealizowany w lokalu wyznaczonym przez Urząd Dzielnicy Wola w najdogodniejszej lokalizacji, tak aby z każdej części dzielnicy było równie blisko.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest z założenia miejscem z którego przestrzeni i wartości edukacyjnej będą mogły skorzystać wszystkie grupy wiekowe przez siedem dni w tygodniu w wyznaczonych godzinach, np. od 10 do 18.

Centrum "Moja Wola" nie zakłada żadnych ograniczeń dla Mieszkańców Warszawy względem korzystania z ofert jaką będzie realizować.


Pełny opis projektu

Moja Wola - Centrum Dialogu Społecznego, będzie miejscem aktywizacji i integracji społeczeństwa, wykorzystywanie potencjału Mieszkańców w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego, uświadamianie Mieszkańców jak demokracja przekłada się na ich codzienne życie i jak mogą uczestniczyć w życiu społecznym w swojej dzielnicy i poza nią, poprzez różnorodne interaktywne formy działalności:

a) przedstawienia teatralne,

b) konkursy malarskie,

c) konkursy fotograficzne,

d) wystawy,

e) wycieczki piesze,

f) prowadzenie interaktywnych działań informacyjno-edukacyjnych przy wykorzystaniu różnorodnych form przekazu.

Powyższe formy (a, b, c) będą organizowane w ramach międzypokoleniowych grup Mieszkańców w oparciu o wizualizację kluczowych słów i zagadnień dotyczących praw i obowiązków Obywatelskich oraz zasad funkcjonowania społeczeństwa Obywatelskiego.

Prowadzone wystawy będą dotyczyć prac konkursowych realizowanych w ramach Centrum "Moja Wola", organizowane w miejscach stacjonarnych ogólnodostępnych tak aby mobilizowały innych mieszkańców do aktywnego uczestnictwa na rzecz integracji społecznej.

Wycieczki piesze będą miały charakter historyczny i edukacyjny, pokazując Wolę jaka była, jaka jest oraz jaka będzie. Dodatkowo też w ramach działań edukacyjnych m. in. przybliżać będą różne instytucje: Urząd Dzielnicy, Ratusz m. st., Trybunał Konstytucyjny, Sejm itp.

CDS Moja Wola to tez miejsce, w którym dla różnych grup wiekowych prowadzone będą warsztaty, spotkania, prelekcje itp. dotyczące ww. praw i obowiązków Obywateli jak również przybliżające czym jest Konstytucja, Trybunał Konstytucyjny, Ustrój Polityczny czy też ordynacja wyborcza. Te i inne tematy będą realizowane przy wykorzystaniu różnorodnych form przekazu dopasowane do grupy odbiorców: dzieci, młodzieży czy dorosłych.

Projekt "Moja Wola" w swojej ofercie dotyczącej działań w ramach pkt. f) tj. wykładów, prelekcji, debat nie będzie ograniczał się tylko do realizacji w przestrzeni dedykowanej Centrum ale powinny odbywać się minimum raz w miesiącu na każdym z osiedli Dzielnicy (m. in. szkoły, biblioteki).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Celem projektu jest stworzenie miejsca dla Mieszkańców w którym realizowane będą działania na rzecz integracji i zwiększania edukacji w zakresie poszanowania prawa, demokracji i współobywateli.

Poprzez realizację projektu "Moja Wola" stworzy się wśród Mieszkańców Woli:

- zaufanie do integracji społecznej z wykorzystaniem potencjału społecznego drzemiącego w Mieszkańcach,

- wspierane będą aktywności zintegrowanego działania międzypokoleniowego poprzez zwiększanie ich udziału i współpracy w życiu społecznym,

- pobudzeni będą mieszkańcy do wspólnego aktywnego działania na rzecz zwiększania wiedzy na temat problemów społecznych i możliwości ich rozwiązywania,

- zachęcani będą mieszkańcy do świadomego i aktywnego uczestnictwa z życiu publicznym i odpowiedzialności za nie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Lokal należący do Urzędu Dzielnicy Wola, wynajem 0 zł,

- media - 6000 zł,

- wyposażenie - 18000 zł,

- art. spożywcze (herbata, cukier, kawa) - 3000 zł,

- materiały promocyjne (plakaty, ulotki) - 3000 zł,

- animatorzy działań: wyłoniona organizacja (NGOs) bądź nieformalna grupa społeczna w ramach otwartego konkursu, która przedstawi najlepszy i spójny program edukacyjny dla prowadzenia placówki "Moja Wola" Centrum Dialogu Społecznego. Koszt animatorów, programów i planów pracy, art. papierniczych i rekwizytów etc. - 70000 zł.


Całkowity koszt projektu: 100 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Media - 6000 zł,

Organizacja bądź grupa nieformalna społeczna wyłoniona w konkursie - 70000 zł,

Art. spożywcze - 3000 zł.


Całkowity koszt eksploatacji: 79 000,00 zł

Załączniki