Koordynator w dzielnicy Wola - zmiany z 2017-04-18 08:48:18
Powrót do projektu

Moja Wola - Centrum Dialogu Społecznego

MOJA WOLA-CENTRUM DIALOGU SPOŁECZNEGO

status: Zgłoszony


INTEGRACJA I AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW WOLI OTWARTYCH NA WSPÓŁPRACĘ ORAZ PARTNERSTWO W ZAKRESIE WZBOGACANIA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM POPRZEZ ZINTEGROWANE DZIAŁANIA MIĘDZYPOKOLENIOWE.

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Lokal będący we władaniu Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.

Istotne informacje o lokalizacji

Projekt zakłada, iż zostanie zrealizowany w lokalu wyznaczonym przez Urząd Dzielnicy Wola w najdogodniejszej lokalizacji, tak aby z każdej części dzielnicy było równie blisko.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest z założenia miejscem z którego przestrzeni i wartości edukacyjnej będą mogły skorzystać wszystkie grupy wiekowe przez siedem dni w tygodniu w wyznaczonych godzinach, np. od 10 do 18. Centrum "Moja Wola" nie zakłada żadnych ograniczeń dla Mieszkańców Warszawy względem korzystania z ofert jaką będzie realizować.skierowany jest do wszystkich grup społecznych. Na spotkania odbywające się w Wolskim Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Wola wstęp jest wolny. Na warsztaty i spacery obowiązuje kolejność zgłoszeń. W konkursie interdyscyplinarnym udział może wziąć każdy chętny. Do udziału w przygotowaniu przedstawienia teatralnego zaprosimy chętnych mieszkańców Woli.


Pełny opis projektu

MOJA WOLA-CENTRUM DIALOGU SPOŁECZNEGO - projekt służący aktywizacji i integracji społeczeństwa. Celem jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, uświadamianie Mieszkańcom jak demokracja przekłada się na ich codzienne życie i jak mogą uczestniczyć w życiu społecznym w swojej dzielnicy i poza nią, poprzez różnorodne interaktywne . Interaktywne formy działalności: a) przedstawienia teatralne, b) konkursy malarskie, c) konkursy fotograficzne, d) wystawy, e) wycieczki piesze, f) prowadzenie interaktywnych działań informacyjno-edukacyjnych przy wykorzystaniu różnorodnych form przekazu. Powyższe formy (a, b, c) będą organizowane w ramach międzypokoleniowych grup Mieszkańców w oparciu o wizualizację kluczowych słów i zagadnień dotyczących praw i obowiązków Obywatelskich oraz zasad funkcjonowania społeczeństwa Obywatelskiego. Prowadzone wystawy będą dotyczyć prac konkursowych realizowanych w ramach Centrum "Moja Wola", organizowane w miejscach stacjonarnych ogólnodostępnych tak aby mobilizowały innych mieszkańców do aktywnego uczestnictwa na rzecz integracji społecznej. Wycieczki piesze będą miały charakter historyczny i edukacyjny, pokazując Wolę jaka była, jaka jest oraz jaka będzie. Dodatkowo też w ramach działań edukacyjnych m. in. przybliżać będą różne instytucje: Urząd Dzielnicy, Ratusz m. st., Trybunał Konstytucyjny, Sejm itp. CDS Moja Wola to tez miejsce, w którym dla różnych grup wiekowych

1.,,Demokracja”- warsztaty,spotkania,prelekcje-II-V;IX-XI

Dotyczyć będą:

a) Konstytucji i Trybunału Konstytucyjnego (dzieci z rodzicem,młodzież,dorośli)

b) Praw i obowiązków Obywateli (dzieci z rodzicem, młodzież,dorośli)

c) Ustroju politycznego (dzieci z rodzicem,młodzież,dorośli)

d) Ordynacji wyborczej (młodzież,dorośli)

e) Trójpodziału władzy (dzieci z rodzicem,młodzież,dorośli)

f) Zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego (młodzież,dorośli)

g) Wolskie historie-zarys historii Woli,

h) ludzie zasłużeni z działań dobroczynnych dla mieszkańców Woli,

i) tragiczny okres mieszkańców Woli podczas II wojny światowej(Rzeż Woli)-(dzieci,młodzież,dorosli).

W CDS Moja Wola prowadzone będą warsztaty, spotkania, prelekcje itp. dotyczące ww. praw i obowiązków Obywateli jak również , przybliżające czym jest Konstytucja, Trybunał Konstytucyjny, Ustrój Polityczny czy też ordynacja , Ordynacja wyborcza. Te i inne tematy będą realizowane przy wykorzystaniu różnorodnych form przekazu dopasowane do grupy odbiorców: dzieci, młodzieży czy dorosłych. Projekt "Moja Wola" w swojej ofercie dotyczącej działań w ramach pkt. f) tj. wykładów, prelekcji, debat nie będzie ograniczał się tylko do realizacji w przestrzeni dedykowanej Centrum ale powinny odbywać się minimum raz w miesiącu na każdym z osiedli Dzielnicy (m. in. szkoły, biblioteki).

2.Wycieczki tematyczne.

a)Zwiedzanie Ratusza Wola-Spotkanie z Burmistrzem Dzielnicy(młodzież,dorosli)

b)Zwiedzanie Sejmu(dzieci z rodzicem,młodzież,dorosli)

c)Szlakiem miejsc powstańczych(dzieci z rodzicem,młodzież,dorośli)

d)Wolne elekcje(dzieci z rodzicem,młodzież,dorośli)

Wycieczki piesze będą miały charakter edukacyjno-historyczny. W ramach działań edukacyjnych będą przybliżać różne instytucje np. Sejm, Ratusz Wola itp. Charakter historyczny przybliży Wolę jaka jest, jaką była, jaka będzie (na podstawie prezentacji podjętych działań nowych inwestycji użyteczności publicznej.

3.Konkurs tematyczny

a),,Wolność kocham i rozumiem..”- konkurs interdyscyplinarny(plastyka,,fotografia,film,literatura)II-IV (dzieci,młodzież,dorośli)

4.Wystawy.

a),,Wolnośc kocham i rozumiem…”- wystawa pokonkursowa w Parku im.J.Sowińskiego VIII-IX

5.Przedstawienie interaktywne.

a),,Wolnośc Kocham i rozumiem…”-przedstawienie przygotowane przez Mieszkańców pod okiem profesjonalisty, współtworzone przez Mieszkańców w różnym wieku (dzieci, młodzież dorośli) jako pełnoformatowy spektakl-XI.

Konkurs i przedstawienie będą organizowane w ramach miedzypokoleniowych grup Mieszkańców w oparciu o wizualizację kluczowych słów i zagadnień dotyczących praw i obowiązków społeczeństwa obywatelskiego. Wystawa dotycząca prac konkursowych realizowanych w ramach projektu zorganizowana będzie miejscu ogólnodostępnym, aby mobilizowała innych mieszkańców do aktywnego uczestnictwa na rzecz integracji społecznej. Przedstawienie współtworzone przez Mieszkańców będzie wystawione dla Mieszkańców bezpłatnie.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Celem projektu jest stworzenie miejsca dla Mieszkańców w którym realizowane będą działania na rzecz integracji i zwiększania edukacji działań, w trakcie których budowana będzie integracja wśród mieszkańców.

Wzrośnie wiedza w zakresie poszanowania prawa , oraz demokracji i współobywateli.

Poprzez realizację projektu "Moja Wola" stworzy się wśród Mieszkańców Woli,,Moja Wola”, wśród mieszkańców Woli, wzrośnie:

- zaufanie do integracji społecznej z wykorzystaniem potencjału społecznego drzemiącego w Mieszkańcach, - wspierane będą aktywności zintegrowanego działania międzypokoleniowego poprzez zwiększanie ich udziału i współpracy w życiu społecznym, - pobudzeni będą mieszkańcy do wspólnego aktywnego działania na rzecz zwiększania wiedzy

- aktywność społeczna

- liczba zintegrowanych działań międzypokoleniowych

- wiedza na temat problemów społecznych i możliwości ich rozwiązywania,

- zachęcani będą mieszkańcy chęć do świadomego i aktywnego uczestnictwa z w życiu publicznym i odpowiedzialności za nie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychLokal należący do Urzędu Dzielnicy Wola, wynajem 0 zł, - media - 6000 zł, - wyposażenie - 18000 zł, - art. spożywcze (herbata, cukier, kawa) - 3000 zł, - materiały promocyjne (plakaty, ulotki) - 3000 zł, - animatorzy działań: wyłoniona organizacja (NGOs) bądź nieformalna grupa społeczna w ramach otwartego konkursu, która przedstawi najlepszy i spójny program edukacyjny dla prowadzenia placówki "Moja Wola" Centrum Dialogu Społecznego. Koszt animatorów, programów i planów pracy, art. papierniczych i rekwizytów etc. - 70000 zł.

LPromocja projektu:

-Plakaty-B-250szt., Ulotki-3000szt., Foldery informacyjne, broszury - 3000szt.

-Okrągłe przypinki dla uczestników biorących udział w projekcie - 250 szt.

Łączny koszt- 3 000,00 złHonoraria:

-Prowadzenie spotkań, warsztatów i prelekcji x9

-Prowadzenie wycieczek x4

-Reżyseria spektaklu (2 os.) 50 h x 2

-Opracowanie grafiki

Łączny koszt- 17 000,00 złKoszty konkursu:

-Opracowanie konkursu

-Nagrody dla uczestników

-Przygotowanie wystawy pokonkursowej -1 os.

-Wydruk wystawy pleksi (150x200 cm) 12 plansz

-Montaż i demontaż wystawy

Łączny koszt- 8 000,00 złKoszty wystawienia sztuki:

-Scenografia

-Wydruk zaproszeń, repertuaru

-Wynajem nagłośnienia

Łącznu koszt- 5 000,00 zł

Koordynacja projektu:

-Koordynator projektu i obsługa księgowa projektu

Łączny koszt- 4 000,00 złInne koszty:

-Bilety ZTM dla uczestników wycieczek

-Poczęstunek dla uczestników spotkań

-Notesy z długopisami dla osób biorących udział w prelekcjach 200 szt.

-Film/Prezentacja ukazująca efekty realizacji projektu

Łączny koszt- 7 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 44 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Media - 6000 zł,

Organizacja bądź grupa nieformalna społeczna wyłoniona w konkursie - 70000 zł,

Art. spożywcze - 3000 zł.


Całkowity koszt eksploatacji: 79 000,00 zł

Załączniki