Koordynator w dzielnicy Wola - zmiany z 2017-05-04 14:06:04
Powrót do projektu

MOJA WOLA-CENTRUM DIALOGU SPOŁECZNEGO

status: Zgłoszony


INTEGRACJA I AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW WOLI OTWARTYCH NA WSPÓŁPRACĘ ORAZ PARTNERSTWO W ZAKRESIE WZBOGACANIA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM POPRZEZ ZINTEGROWANE DZIAŁANIA MIĘDZYPOKOLENIOWE.

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Lokal będący we władaniu Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Wolskiego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola

Istotne informacje o lokalizacji

Projekt zakłada, iż zostanie zrealizowany w lokalu wyznaczonym przez Urząd Dzielnicy Wola w najdogodniejszej lokalizacji, tak aby z każdej części dzielnicy było równie blisko.Wolskiego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt skierowany jest do wszystkich grup społecznych. Na spotkania i przedstawienie odbywające się w Wolskim Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Wola wstęp jest wolny. Na warsztaty i spacery obowiązuje kolejność zgłoszeń. W konkursie interdyscyplinarnym udział może wziąć każdy chętny. Do udziału w przygotowaniu przedstawienia teatralnego zaprosimy chętnych mieszkańców Woli.


Pełny opis projektu

MOJA WOLA-CENTRUM DIALOGU SPOŁECZNEGO - projekt służący aktywizacji i integracji społeczeństwa. Celem jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, uświadamianie Mieszkańcom jak demokracja przekłada się na ich codzienne życie i jak mogą uczestniczyć w życiu społecznym w swojej dzielnicy i poza nią. Interaktywne formy działalności:

1.,,Demokracja”- warsztaty,spotkania,prelekcje-II-V;IX-XI

Dotyczyć będą:

a) Konstytucji i Trybunału Konstytucyjnego,

b) Praw i obowiązków Obywateli,

c) Ustroju politycznego,

d) Ordynacji wyborczej,

e) Trójpodziału władzy,

f) Zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,

g) Wolskie historie-zarys historii Woli,

h) ludzie zasłużeni z działań dobroczynnych dla mieszkańców Woli,

i) tragiczny okres mieszkańców Woli podczas II wojny światowej(Rzeż Woli),

(dzieci z rodzicem,młodzież,dorośli)

W CDS Moja Wola prowadzone będą warsztaty, spotkania, prelekcje dotyczące praw i obowiązków Obywateli, przybliżające czym jest Konstytucja, Trybunał Konstytucyjny, Ustrój Polityczny, Ordynacja wyborcza. Te i inne tematy będą realizowane przy wykorzystaniu różnorodnych form przekazu dopasowane do grupy odbiorców: dzieci, młodzieży czy dorosłych.

2.Wycieczki tematyczne.

a)Zwiedzanie Ratusza Wola-Spotkanie z Burmistrzem Dzielnicy

b)Zwiedzanie Sejmu

c)Szlakiem miejsc powstańczych

d)Wolne elekcje

(dzieci z rodzicem,młodzież,dorośli)

Wycieczki piesze będą miały charakter edukacyjno-historyczny. Charakter historyczny przybliży Wolę jaka jest, jaką była, jaka będzie (na podstawie prezentacji podjętych działań nowych inwestycji użyteczności publicznej.

3.Konkurs tematyczny

a),,Wolność kocham i rozumiem..”- konkurs interdyscyplinarny(plastyka,,fotografia,film,literatura)II-IV (dzieci z rodzicem ,młodzież,dorośli)

4.Wystawy.

a),,Wolnośc kocham i rozumiem…”- wystawa pokonkursowa w Parku im.J.Sowińskiego VIII-IX

5.Przedstawienie interaktywne.

a),,Wolnośc Kocham i rozumiem…”-przedstawienie przygotowane przez Mieszkańców pod okiem profesjonalisty, współtworzone przez Mieszkańców w różnym wieku (dzieci, młodzież dorośli) jako pełnoformatowy spektakl-XI.

Konkurs i przedstawienie będą organizowane w ramach miedzypokoleniowych grup Mieszkańców w oparciu o wizualizację kluczowych słów i zagadnień dotyczących praw i obowiązków społeczeństwa obywatelskiego. Wystawa dotycząca prac konkursowych realizowanych w ramach projektu zorganizowana będzie miejscu ogólnodostępnym, aby mobilizowała innych mieszkańców do aktywnego uczestnictwa na rzecz integracji społecznej.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Celem projektu jest stworzenie działań, w trakcie których budowana będzie integracja wśród mieszkańców.

Wzrośnie wiedza w zakresie poszanowania prawa oraz demokracji.

Poprzez realizację projektu ,,Moja Wola”, wśród mieszkańców Woli, wzrośnie:

- zaufanie do integracji społecznej

- aktywność społeczna

- liczba zintegrowanych działań międzypokoleniowych

- wiedza na temat problemów społecznych i możliwości ich rozwiązywania

- chęć do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i odpowiedzialności za nie


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

LPromocja projektu:

-Plakaty-B-250szt., Ulotki-3000szt., Foldery informacyjne, broszury - 3000szt.

-Okrągłe przypinki dla uczestników biorących udział w projekcie - 250 szt.

Łączny koszt- 3 000,00 złHonoraria:

-Prowadzenie spotkań, warsztatów i prelekcji x9

-Prowadzenie wycieczek x4

-Reżyseria spektaklu (2 os.) 50 h x 2

-Opracowanie grafiki

Łączny koszt- 17 000,00 złKoszty konkursu:

-Opracowanie konkursu

-Nagrody dla uczestników

-Przygotowanie wystawy pokonkursowej -1 os.

-Wydruk wystawy pleksi (150x200 cm) 12 plansz

-Montaż i demontaż wystawy

Łączny koszt- 8 000,00 złKoszty wystawienia sztuki:

-Scenografia

-Wydruk zaproszeń, repertuaru

-Wynajem nagłośnienia

Łącznu koszt- 5 000,00 zł

Koordynacja projektu:

-Koordynator projektu i obsługa księgowa projektu

Łączny koszt- 4 000,00 złInne koszty:

-Bilety ZTM dla uczestników wycieczek

-Poczęstunek dla uczestników spotkań

-Notesy z długopisami dla osób biorących udział w prelekcjach 200 szt.

-Film/Prezentacja ukazująca efekty realizacji projektu

Łączny koszt- 7 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 44 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki