Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2017-01-27 09:09:27
Powrót do projektu

Widne podwórko

status: Zgłoszony


Wykonanie oświetlenie otwartego podwórka na tyłach kamienic przy ul. Piwnej 29, 31/33, 35/37, 39/41, 43, 45/47, 49, 51/53.

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Piwna, Piekarska,Wąski Dunaj, Rycerska

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu


  Potencjalni odbiorcy projektu


   Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców


   Pełny opis projektu


   Uzasadnienie dla realizacji projektu


   Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych


   Całkowity koszt projektu: 0,00 zł

   Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

   NIE


   Załączniki