Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2017-03-21 09:48:21
Powrót do projektu

Ochrona ptaków śpiewających w sródmiejskiej części Pola Mokotowskiego

status: Zgłoszony


Projekt służy ochronie drobnych ptaków (sikory, szpak,mazurek) gniazdujących w mieście w skrzynkach lęgowych. Polega on na utrzymaniu ok 50 skrzynek lęgowych zawieszonych we wschodnim fragmencie Pola Mokotowskiego i zawieszeniu 120 sztuk skrzynek nowych.

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

teren zieleni komunalnej pomiędzy ul. Waryńskiego a al. Niepodległości

Istotne informacje o lokalizacji

Śródmiejska (wschodnia) część Pola Mokotowskiego - Park im. Marszałka Józefa Piłsudskiego


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • zwierzęta
  • odwiedzający

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ptaki - ważny element przyrody Śródmieścia Warszawy są ogólnodostępne dla publiczności odwiedzającej zieleń miejską w ciągu całego dnia świetlnego. Gatunki gniazdujące w skrzynkach nie są płochliwe i dają się łatwo obserwować w ziemi. Ponadto ich obecność każdy odwiedzający park może stwierdzić po miłym śpiewie. Okres lęgowy gatunków zajmujących skrzynki trwa od marca do końca lipca, zaś niektóre ptaki (np. mazurki) które wykorzystują skrzynki na nocowanie i odpoczynek również jesienią i zimą są widoczne przy nich praktycznie przez cały rok.


Pełny opis projektu

Projekt polega na:

- 2 krotnej kontroli (I-II oraz 15 X-15 XII) około 50 skrzynek starych, powieszonych w parku w przeszłości - w celu koniecznego usunięcia z nich starych gniazd, sprawdzenia stanu technicznego skrzynki oraz ewentualnej drobnej naprawy;

- wykonaniu i rozwieszeniu w I kwartale 2018 r. 120 sztuk skrzynek nowych (100 90 - typu "B" - dla szpaka oraz 20 30 - typu "A" - dla sikor i mazurka);

- usunięcie gniazd i kontroli nowo rozwieszonych skrzynek po okresie lęgowym 2018 r. - czyli w czasie 15 X do 15XII 2018 r.;

- sporządzeniu sprawozdania z wykorzystania wszystkich (170 szt.) skrzynek lęgowych przez ptaki w 2018 r.

Projekt będzie realizowany pod nadzorem specjalisty ornitologa, który sporządzi także końcowe sprawozdanie z wykonania projektu.

Skrzynki będą oznaczone symbolem budżetu partycypacyjnego.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Postulowane działanie jest niezbędne dla ochrony ptaków Pola Mokotowskiego- Parku im. Marszałka J. Piłsudskiego, gdzie stosunkowo młody drzewostan nie zapewnia wystarczającej liczby dziupli - koniecznych dla gniazdowania sikory czy szpaków. Jednocześnie przyczyni się do przedłużenia żywotności skrzynek już rozwieszonych i będzie skutkował znaczącym wzrostem liczebności gatunków lubianych przez mieszkańców Warszawy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1) 2 - krotna kontrola i usunięcie starych gniazd ze skrzynek już powieszonych w parku - na początku i w końcu 2018 r. -

50 skrzynek x 8 zł brutto za 1 skrzynkę x 2 kontrole = 800,00 zł

2) Wykonanie i zawieszenie 100 skrzynek typu "B" - 6500 zł brutto + 20 skrzynek typu "A" - 1200 zł brutto - w sumie 7700 zł brutto.

3) Oczyszczenie skrzynek nowych - 120 skrzynek x 8 zł = 960 zł brutto

4) Nadzór ornitologa, wykonanie końcowego sprawozdania - 540 zł brutto


Całkowity koszt projektu: 10 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Coroczne oczyszczanie ok 170 skrzynek w latach następnych - będzie kosztować około 1400 zł brutto rocznie


Całkowity koszt eksploatacji: 1 400,00 zł

Załączniki