Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2017-06-09 15:48:09
Powrót do projektu

Ochrona ptaków śpiewających w sródmiejskiej części Pola Mokotowskiego

status: Zgłoszony


Projekt służy ochronie drobnych ptaków (sikory, szpak, mazurek) gniazdujących w mieście w skrzynkach lęgowych. Polega on na utrzymaniu ok. 50 skrzynek lęgowych zawieszonych we wschodnim fragmencie Pola Mokotowskiego i oraz zawieszeniu 120 sztuk nowych skrzynek nowych.

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

teren zieleni komunalnej pomiędzy ul. Waryńskiego, a al. Niepodległości

Istotne informacje o lokalizacji

Śródmiejska (wschodnia) część Pola Mokotowskiego - Park im. Marszałka Józefa Piłsudskiego


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • zwierzęta
  • odwiedzający

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ptaki - ważny element przyrody Śródmieścia Warszawy są ogólnodostępne dla publiczności odwiedzającej zieleń miejską w ciągu całego dnia świetlnego. Gatunki gniazdujące w skrzynkach nie są płochliwe i dają się łatwo obserwować w ziemi. Ponadto ich obecność każdy odwiedzający park może stwierdzić po miłym śpiewie. Okres lęgowy gatunków zajmujących skrzynki trwa od marca do końca lipca, zaś niektóre ptaki (np. mazurki) które wykorzystują skrzynki na nocowanie i odpoczynek również jesienią i zimą są widoczne przy nich praktycznie przez cały rok.


Pełny opis projektu

Projekt polega na:

- 1 krotnej kontroli (15 X-15 XII) około 50 skrzynek starych, powieszonych w parku w przeszłości - w celu koniecznego usunięcia z nich starych gniazd, sprawdzenia stanu technicznego skrzynki oraz ewentualnej drobnej naprawy;

- wykonaniu i rozwieszeniu w I kwartale 2018 r. 120 sztuk skrzynek nowych (90-typu B-dla szpaka oraz 30 – typu A-dla sikor i mazurka);

- skrzynki będą oznaczone symbolem budżetu partycypacyjnego

- sporządzeniu sprawozdania z wykorzystania wszystkich (170 szt.) skrzynek lęgowych przez ptaki w 2018 r.

Projekt będzie realizowany pod nadzorem specjalisty ornitologa, który sporządzi także końcowe sprawozdanie z wykonania projektu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Postulowane działanie jest niezbędne dla ochrony ptaków Pola Mokotowskiego- Parku im. Marszałka J. Piłsudskiego, gdzie stosunkowo młody drzewostan nie zapewnia wystarczającej liczby dziupli - koniecznych dla gniazdowania sikory czy szpaków. Jednocześnie przyczyni się do przedłużenia żywotności skrzynek już rozwieszonych i będzie skutkował znaczącym wzrostem liczebności gatunków lubianych przez mieszkańców Warszawy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Jednokrotne (IV kwartał 2018 r.) oczyszczenie wszystkich skrzynek w części śródmiejskiej Pola Mokotowskiego (to jest 120 skrzynek zawieszonych plus około50 sztuk skrzynek starych, powieszonych tam w ubiegłych latach) w sumie oczyszczenie 170 skrzynek x 10 zł za 1 skrzynkę - daje kwotę 1700 zł brutto

-zakup i zawieszenie 90 skrzynek typu B: 90x65 zł=5850 zł brutto

- zakup i zawieszenie 30 skrzynek typu A: 30x61 zł=1830 zł brutto

Nadzór ornitologa, wykonanie końcowego sprawozdania – 620 zł brutto


Całkowity koszt projektu: 10 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

1400 zł brutto rocznie


Całkowity koszt eksploatacji: 1 400,00 zł

Załączniki